Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Dobrý den pane primátore, obrací"

Michal Vejsada
16 16.05.2021
Sledujte tento dotaz

Dobrý den pane primátore, obrací se na mne sportovní veřejnost, jak je to s odkupem stadionu Ďolíček s následným pronájmem a podpronájmem. Dovoluji si zaslat dotazy: 1) jak řešíte předražený odkup stadionu Ďolíček? 2) je Vám známo, že Krajský soud v Praze doporučil vypracovat revizní znalecký posudek, který by určil rozpor ve znaleckých posudcích a skutečnou hodnotu nemovitosti? 3) je Vám známo, že znalecký posudek, který si nechal vypracovat MHMP má vady, což konstatoval Krajský soud v Praze, resp. poradní sbor znalců? 4) kolik utrží MHMP z podnájemní smlouvy, když je známo, že Bohemians Praha 1905 získá za podnájem cca 4,5 mil. Kč/rok? 5) myslíte si, že postupujete s péčí řádného hospodáře viz. zákon o hl. městě § 35 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.? Děkuji Vejsada

Odpověd

22.06.2021

Dobrý den, nechal jsem si vypracovat odpověď o pana radního Šimrala, do jehož gesce to spadá. Omlouvám se za prodlení. 1) jak řešíte předražený odkup stadionu Ďolíček? – K určení kupní ceny fotbalového stadionu Ďolíček byl vypracován znalecký posudek znaleckého ústavu EQUITA Consulting s.r.o., který obsahuje znaleckou doložku ve smyslu § 127a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Z výše uvedeného lze proto dojít k závěru, že kupní cena stanovená EQUITA Consulting s.r.o. odpovídá tržní hodnotě fotbalového stadionu Ďolíček. 2) je Vám známo, že Krajský soud v Praze doporučil vypracovat revizní znalecký posudek, který by určil rozpor ve znaleckých posudcích a skutečnou hodnotu nemovitosti? – Není mi známo, že by před Krajským soudem v Praze probíhalo řízení k předmětné věci, sám ani neuvádíte žádnou spisovou značku pro možnost přezkoumání takového tvrzení. Navíc obecně, pokud by měl soud za to, že je třeba v nějakém řízení nechat vypracovat revizní znalecký posudek, jeho vypracování by rovnou zadal. K tomu pro úplnost dodávám, že proběhlo řízení před Městským soudem v Praze, který vydal rozsudek č.j.  15 Co 142 /2019 – 184, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 č.j. 28 C 100/2017 – 127, kterým byla zamítnuta žaloba České fotbalové unie 1910, z.s., o určení neplatnosti smlouvy o budoucí nájemní smlouvě a nájemní smlouvy; uvedený soud jakékoli pochybnosti ve vztahu ke znaleckému posudku EQUITA Consulting s.r.o. nevznesl. 3) je Vám známo, že znalecký posudek, který si nechal vypracovat MHMP má vady, což konstatoval Krajský soud v Praze, resp. poradní sbor znalců? – V této věci odkazuji na odpovědi uvedené pod body 1) a 2) a dále doplňuji, že znalecký posudek hl. m. Prahy byl na rozdíl od znaleckého posudku České fotbalové unie vypracován znaleckým ústavem, tedy institucí specializovanou na znaleckou činnost. 4) kolik utrží MHMP z podnájemní smlouvy, když je známo, že Bohemians Praha 1905 získá za podnájem cca 4,5 mil. Kč/rok? – Hlavní město Praha dne 16.3.2018 uzavřelo nájemní smlouvu se spol. Bohemians Praha 1905, a.s., na základě které mu náleží za pronájem předmětu nájmu ujednané nájemné. K tomu pro úplnost dodávám, že je obecně známo, že pronajímateli náleží nájemné a nájemci případné podnájemné bez práva pronajímatele na podíl na takovém podnájemném. 5) myslíte si, že postupujete s péčí řádného hospodáře viz. zákon o hl. městě § 35 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb.? – Vzhledem k výše uvedenému není pochyb o postupu HMP v souladu nejen s § 35 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění. S pozdravem, Zdeněk Hřib

MUDr. Zdeněk Hřib (Bývalý radní)

Primátor hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Dobrý den pane primátore, obrací”

 1. Michal Vejsada
  0624.6.2021 (17:51)

  Vážený pane primátore, než si Vám dovolím položit otázky, musím zareagovat na Vaše odpovědi ze dne 22.6.2021.
  1) Magistrát hl. m. Prahy si nechal vypracovat znalecký posudek od ing. arch. Vladimíra Soukeníka ve spolupráci s B.I.R.T. Group, a.s. a ne od znalecké společnosti Equita Consulting, s.r.o., kterou zmiňujete. Equita Consulting s.r.o. vypracovala posudek pro MČ Prahy 10 zp. č. N42552/14 se závěrem, že hodnota nemovitosti stadionu Ďolíček je ve výši 93,000.000,- Kč. Pro HMP byl vypracovaný Znalecký posudek znalcem ing. Soukeníkem, kterého si najala společnost B.I.R.T. s.r.o., pověřená HMP. Už toto je zavádějící. Nemovitost byla ohodnocena na 121,107.000,- Kč. Rozdíl mezi posudky je 28,107.000,- Kč bez toho, aniž by byla nemovitost v době mezi vypracovanými znaleckými posudky jakkoliv zhodnocena. Vypadá to tak, že Hlavní město Praha a daňoví poplatníci byli poškozeni ve výši 28,107.000,- Kč.
  2) domníval jsem se, že Vám je spisová značka Krajského soudu v Praze známa a je zarážející, že Vám jí Váš kolega p. Šimral nesdělil. Spisová značka Krajského soudu v Praze je č.j. Spr 785/2019. V Usnesení vydané soudem, vedeno pod č.j. Spr 785/2019-66, je uvedeno, že posudek má vady (díky důraznému upozornění MS ČR na obstrukční jednání ze strany Krajského soudu v Praze jsem po 2 letech mohl nahlížet do spisu). V protokolu sepsaném dne 17.10.2019, založeném ve spisu na KS v Praze na poradním sboru znalců pro obor ekonomika-ceny a odhady nemovitostí, stavební u příslušného soudu je doporučení o vypracování dalšího revizního znaleckého posudku. Vypracování revizního znaleckého posudku by mělo proběhnout v součinnosti s HMP z důvodu, aby nedošlo ke zpochybňování revizního znaleckého posudku, jak doporučuje poradní sbor KS v Praze. Co je však zajímavé ve vyjádření jednoho znalce poradního sboru KS v Praze, cituji: „na titulní straně posudku uvádí znalec, že posudek vypracoval ve spolupráci s B.I.R.T. Group s.r.o. Nikde není uvedeno, čím se zabývá tato společnost, zda je vedena v seznamu znaleckého ústavu a podobně. Znalec může přizvat konzultanta pouze se souhlasem objednavatele. To znamená, že výše uvedené je zmatečné. Dále se uvádí: „znalec uvádí na titulní straně, že posudek je vypracován dle zákona č. 151/97 Sb. a vyhl. MF ČR. Toto není pravda. Kdyby tomu tak bylo, musel by znalec provést ocenění dle příslušné vyhl. MF.“ Taktéž zmatečné. Dále uvádíte rozsudky č.j. 28 C 100/2017 Obvodního soudu v Praze 1 a č.j. 15 Co 142/2019 Městského soudu v Praze v kontextu s Krajským soudem v Praze. Zmiňované rozsudky, které uvádíte se netýkaly znaleckých posudků a už vůbec ne znaleckého posudku Equita Consulting, s.r.o. Vámi zmiňované rozsudky se týkaly toho, zda byl řádně zveřejněn záměr odkupu stadionu Ďolíček s následným pronájmem na úřední desce MHMP. Z důvodu, že jste zřejmě špatně informován, pro úplnost dodávám, že žaloba byla zamítnuta z důvodu, že měla být taktéž žalována společnost Bohemians Praha 1905 a.s. a ne jenom MHP. Pro úplnost dodávám, že k reviznímu znaleckému posudku, který vypracoval ing. Petr Ort, Ph.D. předložil tzv. znaleckou doložku, ve které prokazuje, že byl v době vypracování revizního znaleckého posudku veden u KS v Praze pod číslem 523/119/2017. Na rozdíl od společnosti B.I.R.T. Group a.s., která si najala ing. Soukeníka, což zpochybňuje poradní orgán znalců Krajského soudu v Praze, jak jsem již uvedl.
  Pane primátore, stačilo by se podívat do historie projednávání odkupu stadionu Ďolíček na Zastupitelstvu dne 31.3.2016 a nemohl byste uvádět, co jste uvedl. Slušně řečeno, někdo Vás asi záměrně uvádí v omyl. Vše co uvádím, Vám mohu doložit.
  Otázky:
  1) poskytne hl. m. Praha součinnost ve vypracování znaleckého posudku, jak je uvedeno v protokolu poradního výboru znalců u Krajského soudu v Praze, když se může jednat o ztráta HMP ve výši cca 30,000.000,- Kč?
  2) jste nadále přesvědčen, že pro HMP vypracovala znalecký posudek společnost Equita Consulting s.r.o.?
  3) když tvrdíte, že pro HMP vypracovala společnost Equita Consulting znalecký posudek, pak se ptám, proč HMP utratilo za odkup stadionu Ďolíček 121,107.000,- Kč a ne pouze 93,000.000,- Kč, jak je uvedeno ve znaleckém posudku Equita Consulting s.r.o.?
  4) jste ochoten, když Vám budou předloženy důkazy o předražení odkupu stadionu podat trestní oznámení?
  5) proč zastupitelé při odsouhlasení podnájmu stadionu Ďolíček FK Pardubicím dne 22.4.2021 neobdrželi informaci, že již byla uzavřena podnájemní smlouva a HMP z podnájmu nemělo ani korunu?
  6) je HMP účastníkem podnájemní smlouvy, kterou odsouhlasilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 22.4.2021 jako vlastník nemovitosti?
  7) jste přesvědčen, že nedošlo k porušení zákona § 35 odst. 1 č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze ve věci podnájmu stadionu Ďolíček?
  8) byl řádně dle zákona zveřejněn na Úřední desce záměr odsouhlasení, že Bohemians Praha 1905 může podnajmout stadion bez finanční účasti HMP? V případě, že ano, kdy byl záměr zveřejněn?
  Děkuji za odpověď.
  Vejsada

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné