Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Dobrý den, Vážená paní radní,"

Vladimíra Lokšová
12 12.07.2017
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, Vážená paní radní, žádám, abyste se zabývali ulicí Pivovarská, Praha 5. Místní úřad v Praze 5 je naprosto nečinný a dopravní policie také nekoná. Zaprvé, ulice je přetížena samotním fungováním pivovaru, který hučí 24 hodin, 365 dní v roce a cítit zápach z výroby piva. Přesto si Staropramen počíná tak, že zneužívají trpělivost pasivních lidí, kteří jsou zvyklí mlčet ještě z období komunismu a trpět. Do úzké ulice Pivovarské, třetí třídy, kterou i přes mnoho upozornění nikdo neuklízí, jezdí a celé dny a večery parkují autobusy firmy Hopon-hopoff.cz, občas se objeví i jiné turistické autobusy, které vozí do pivovaru turisty. Všichni parkují zcela zadarmo! Autobusy firmy Hopo-hopoff.cz, případně další, parkují zadarmo na veřejné ulici, kde normálně parkují osobní auta, parkují takto ve svůj prospěch, ve prospěch Hopon-hopoff.cz, jde přitom o nadnárodní firmu, ty peníze vyvážejí, a ve prospěch pivovaru. Ignorují stav životního prostředí v oblasti a v ulici Pivovarské, nestydí se využívat komunikaci k parkování zadarmo. Není mi jasné, kde je policie, proč je už dávno nepokutovala! Zadruhé, jedná se rovněž o hrubé porušování hospodářské soutěže, když firma Hopon-Hopoff.cz má privilegium parkovat své autobusy zadarmo a navíc na úkor devastace životního prostředí tam, kde je to velmi špatné. Firma je totálně bezohledná, jejich jediné telefonní číslo bere jedna arogantní zaměstnankyně, která mi praští telefonem, na stížnost mailem vůbec nereagovali. V metropolích, kde není chaos, autobusy parkují na placených parkovištích, v případě pivovaru je i další možnost autobusové nádraží na Knížecí, které je od pivovaru vzdáleno 50 metrů! Oblast má ovšem také dobrou dopravní dostupnost, 2 minuty chůze je metro, před pivovarem 5 zastávek tramvají. Přesto firma Hopon-hopoff.cz jezdí s turisty přímo do Pivovarské, před vchod do restaurace, a parkuje v Pivovarské zadarmo své autobusy, které ani nevypínají motory!!! Opakuji, ulice je přetížena fungováním samotného pivovaru, přes ulici jezdí poměrně hodně nákladních aut, Skanska staví nedaleko, ti také jezdí Pivovarskou záměrně, není to pro ně žádná výhoda, ulice se ke všemu vůbec neuklízí, údajně to nespadá do kompetence Místního úřadu Praha 5 (ačkoliv máme obrovské množství úředníků, nezařídí nic) a k tomu všemu desítky autobusů, 50 a víc, se otočí a parkují celé dny a večery v Pivovarské. Za dopravní situaci v Pivovarské nese také vinu i Staropramen, bezohledná firma, které nestačí, že okolí toleruje hlučnou výrobu piva, což jsou jejich soukromé peníze na úkor pohodlí obyvatel, ale ještě pořádají na svém otevřeném dvoře nad míru hlučné koncerty, takže k permanentní existující zátěži přidávají ještě další - hluk z koncertů. Toto vše se úřady toleruje v neprospěch obyvatel. Někdo má bezmezné právo vydělávat bezohledně soukromé peníze, a protože vidí, že to v Praze bez překážek lze, tak přidává další zátěž na obyvatele – koncerty. Kdyby Praha 5 byla bez vedení, tak by vše běželo stejně. Nic neřeší. Navíc oblast Na knížecí je podle oficiálních měření nadmíru znečištěna a nikoho to nezajímá! Žádám i za další obyvatele Pivovarské, Praha 5, i okolí, abyste zakázali neférové vymoženosti firmám Hopon-hopoff.cz a Staropramenu. Devastují životní prostředí a narušují férovou soutěž mezi podnikatelskými subjekty! S pozdravem Vladimíra Lokšová Pivovarská 9 Praha 5 Tel: 723410985 vlad.loksova@gmail.com

Odpověd

16.01.2018

Vážená paní Lokšová, Děkuji Vám za podnět, který se týká zlepšení životního prostředí v hlavním městě Praze, zvláště v místech, kde je intenzivní doprava. Vážím si Vašeho zájmu o zlepšování životního prostředí v hlavním městě Praze. Co se týká dopravy, děláme vše pro to, aby se omezil počet vozidel, vjíždějících do centra metropole. S vyšším počtem aut souvisí vyšší míra znečištění a také hluk. Na Smíchově, v místě Vašeho bydliště, je situace o to horší, že je dána historicky, umístěním průmyslových objektů – jako je třeba pivovar Staropramen. Oblast Smíchova patří dlouhodobě mezi dopravně i imisně silně zatížené části města. V souvislosti s napojením tohoto území na městský okruh a plánovanou rozsáhlou výstavbu v oblasti Na Knížecí a při ul. Strakonická nelze ani v budoucnu očekávat zlepšení stávající dopravní situace. Výstavba i dopravní infrastruktura jsou navrženy v souladu s platným územním plánem. Hlavní město Praha se přijatými opatřeními snaží postupně negativní vlivy automobilové dopravy na zdraví obyvatelstva eliminovat, musí se však vždy pohybovat v mezích platných zákonů. V Pivovarské ulici nelze úplně zakázat průjezd nákladních vozidel, protože tato ulice je v bezprostřední blízkosti objektu pivovaru, který byl založen v roce 1869. Oblast Smíchova je zahrnuta do zóny s dopravním omezením pro nákladní automobily nad 6 tun a autobusy. Pravidla pro udělování souhlasů pro vjezd vozidel do těchto zón zahrnují mimo jiné i podmínku plnění emisní normy EURO IV. Další zástavba v okolí pivovaru neumožňuje úpravu obslužnosti a rozšíření této komunikace. Navíc zde provozuje svoji činnost velké množství společností, které využívají parkovací stání.  I z tohoto důvodu není reálné zde vytvořit zóny bez aut. Reálnější je prosazovat technologie, které jsou šetrnější pro životní prostředí a postupně omezit ty, které jsou zdraví škodlivé – jako například dieselové motory bez filtrů pevných částic.  Toto je i mým cílem a intenzivně se touto problematikou zabývám. Na tuto připomínku jste obdržela odpověď z Odboru ochrany prostředí ze dne 28. 11. 2016 vedeno pod č.j. MHMP 2128170/2016/OCP-V-562/Čř. Zvýšená doprava s sebou nese zvýšenou prašnost. Ulice jsou uklízeny podle předem připravených harmonogramů v pravidelných intervalech. Ve svém podnětu zmiňujete i hluk z náplavky. V tomto směru jste již obdržela odpověď asistenta paní primátorky a dopis ředitelky magistrátu ze dne 1. 11. 2016, vedený pod číslem jednacím MHMP 1952150/2016. Problematika turistických autobusů společnosti HopOn- HopOff nepatří do mé gesce, vyčerpávajícím způsobem Vám odpoví moji kolegové, co mají na starosti dopravu, případně cestovní ruch. Negativní vlivy společnosti, jejich prevenci a případné postihy má na starosti Městská policie Praha a Policie České republiky. Svoji práci dělají dobře, v posledních letech došlo ke snížení kriminality na území hlavního města Prahy. Hlavní město České republiky Praha dnes patří mezi nejbezpečnější města v Evropě a jsem za to ráda.   RNDr. Jana Plamínková Radní hlavního města Prahy

RNDr. Jana Plamínková (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné