Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Dopravní opatření na Spořilově"

Jaroslav Šindelář
19 19.12.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku, blahopřeji Vám k obhájení mandátu zastupitele. V minulém volebním období jste nejednou podpořil zástupce obyvatelů Spořilova, aby mohli vystoupit na zasedání zastupitelů ve věcí neúnosného dopravního zatížení Spořilova, zatížení jeho obyvatel hlukem, imisemi, vibracemi a infrazvukem. Na magistrátních jednáních jsme vyslechli mnoho slov, ale konkrétních opatření ke zlepšení životních podmínek celého Spořilova jsme se nedočkali. Naše skutečně podlomené psychické a fyzické zdraví potvrzuje závěry vědeckých studii na téma „Negativní vliv znečištěného ovzduší z dopravy na lidské zdraví“ (Dr. Šrám, Dr. Vojtíšek, Dr. Rychlíková, Dr. Dostál). Dne 4. 12. 2014 odpověděl pan premiér Sobotka na interpelaci paní poslankyně Semelové ve věci pražského okruhu. Pan premiér uvedl: „Pokud jde o úsek, který jsem zde zmiňoval, tedy úsek pod číslem 511 D1 Běchovice, v současné době je celý tento úsek vymezen v územněplánovací dokumentaci. Ředitelství silnic a dálnic činí kroky spojené se získáním územního rozhodnutí a nejdříve možný termín zahájení realizace stavby tohoto úseku 511 je zatím na základě informace, kterou jsem obdržel od Ministerstva dopravy, v roce 2019. Čili pokud se podaří postupovat a pokračovat v přípravě tohoto úseku, pak tím reálným rokem je rok 2019.“

S takovým termínem začátku realizace úseku 511 je pro nás jeho zprovoznění v nedohlednu, proto se Vás ptám:

  1. Kdy zmizí ze Spořilovské ulice kolony kamionů, které se vytvářejí pravidelně v dopoledních a odpoledních hodinách (//doprava-na-sporilovske.webnode.cz/fotogalerie/). Protože kamiony přetěžují Jižní spojku, přelévá se IAD na malou sídlištní komunikaci Hlavní, kde se opět vytvářejí kolony autobusů MHD a IAD. Centrum Spořilova je tak zahlceno pomalu popojíždějícím tranzitem. Zdravotní rizika dokládá např. zpráva MUDr. Rychlíkové pro senátorku Sykovou: Hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší na Spořilově podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  2. Jakými prostředky bude odstraněn nadměrný tranzit IAD po Hlavní ulici. Ten vzniká v důsledku přetížení tranzitující kamionovou dopravou v ulici Spořilovské a v navazující Jižní spojce ve směru na Prahu 10. Okolí ulice Hlavní, ke které přiléhají obytné domy, je zónou s extrémně znečištěným ovzduším.
  3. Jaká kompenzační opatření připravuje magistrát pro obyvatele Spořilova, kteří jsou nuceni dlouhodobě žít v naprosto nevyhovujícím životním prostředí kvůli špatným rozhodnutím a postupům při výstavbě úseku 511.
Předem děkuji za odpověď.

Odpověd

02.01.2015

Dobrý den,

  1. Systémové řešení problémů s dopravou na Spořilově je výstavba jihovýchodní části Pražského okruhu (stavba 511 SOKP), kterou zajišťuje ŘSD. Hlavní město Praha trvale vytváří tlak na Ministerstvo dopravy ČR, aby tato akce patřila mezi hlavní investiční priority a byla realizována co nejdříve. Do doby zprovoznění tohoto chybějícího úseku Pražského okruhu realizuje město dílčí kroky ke zlepšení situace zejména v zatížení hlukem např. výstavbou protihlukových stěn, přípravou pokládky nízko hlučných asfaltů i zahájením přípravy zakrytí celé Spořilovské ulice.
  2. Omezení nadměrného tranzitu automobilové dopravy v ulici Hlavní je na rozhodnutí městské části Praha 4, protože z hlediska výkonu státní správy je příslušným úřadem, který jediný může omezení povolit. Nicméně je třeba si uvědomit, že zásadní omezení průjezdnosti ulicí Hlavní může mít negativní dopad na provoz v navazujících komunikacích v oblasti Spořilova, protože do těchto dosud relativně klidných ulic, kde jsou domy zpravidla ještě blíže k vozovce, se může přenést část cílové dopravy. Tento efekt je znám zejména z oblastí, kde byl pro omezení tranzitní dopravy zaveden systém jednosměrných komunikací nebo kde byl určitý úsek dříve „tranzitní“ komunikace zcela uzavřen. Za cílové řešení, které zajistí, aby tranzitní doprava jezdila po „tranzitních“ kapacitních komunikacích stále považuji zprovoznění již zmiňovaného úseku 511. Toto řešení umožní odvést kamionovou dopravu z ul. Spořilovské a tím jí uvolnit pro tranzit osobních automobilů. Byť se termín realizace této stavby neustále posouvá, udělá hl. m. Praha maximum pro to, aby realizace proběhla co nejdříve.
Bod 3  - odpověď bude doplněna později.

S pozdravem

Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Pražský okruh
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné