Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Dotační program na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách"

Milada Rehová
02 02.07.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den,
ráda bych se dozvěděla bližší informace o dotačním programu na podporu polytechnické výchovy v mateřských a základních školách. Je možné se ještě do tohoto programu zapojit ?Jakým způsobem ?
Děkuji.
S pozdravem M.Rehová

Odpověd

02.07.2015

Dobrý den,

předmětný dotační program byl vyhlášen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014.

Stanovené podmínky dotačního programu jej však činí celkově neúčinným, neefektivním a v celé řadě bodů problematicky včas realizovatelným. Proto hlavní město Praha přistoupilo usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1270 ze dne 2. 6. 2015 k zaslání dopisu náměstku pro vzdělávání MŠMT Mgr. Fidrmucovi, ve kterém jsem jako pověřený zástupce města poukázala na finanční, administrativní a další zásadní nedostatky programu a rovněž i na expertní názor Svazu průmyslu a obchodu ČR. Současně jsem navrhla takové konkrétní úpravy, které by umožnily hlavnímu městu tento dotační program na svém území realizovat.

Byť totožný postoj zaujala drtivá většina ostatních krajů, ministerstvo k úpravě programu nepřistoupilo.

Uvedený program tedy nebude za současných podmínek na území hlavního města Prahy realizován a není proto možné se do něj zapojit. Budeme však hledat jiné možnosti, kterými polytechnickou výchovu v mateřských a základních školách podpořit.

S pozdravem
Ing. Mgr. Irena Ropková, radní hl. m. Prahy

Ing. Mgr. Irena Ropková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Do oblasti mé působnosti spadá problematika školství a evropských fondů v hlavním městě. Na starost tak mám rozvoj vzdělávání a vzdělávací soustavy, navyšování kapacit ve školských zařízeních, zkvalitňování výuky a současně správné nastavení výzev a podporu aktivního čerpání evropských fondů.

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné