Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Důsledky pochybení při vystavení náhradní parkovací karty"

Ivan Beneš
29 29.06.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den pane radní,
v pátek 12.6. jsem od Vás obdržel následující odpověď na můj e-mail ohledně náhradní parkovací karty, kterou pro úplnost uvádím:

"Vážený pane doktore, ve Vašem případě bohužel došlo k chybě na straně výdejny parkovacích karet. Náhradní parkovací karta je vydávaná vždy na základě předložení zakázkového listu opravny, na kterém je uvedena předpokládaná doba opravy Vašeho vozidla. V tomto případě není výběr vozidla omezen a můžete použít i vozidlo příbuzného či známého. Jedinou podmínkou je, že při vydání náhradní parkovací karty uvedete SPZ vozidla, které si hodláte půjčit a doložíte souhlas jeho vlastníka. Tím může být např. předložení technického průkazu tohoto vozidla. Střídání náhradních vozidel stávající systém však neumožňuje. Nový systém, který je hl. m. Prahou připravovaný, umožní dočasně zneplatnit parkovací oprávnění na stávající SPZ a nahradit ho právě zapůjčeným vozidlem. Díky zvýšené kontrole oprávněnosti parkování prostřednictvím skenovacích vozidel dojde k jednoduchému odhalení případných podvodníků. Zároveň budeme hledat cesty, jak docházku na úřad co nejvíce omezit a tím zlepšit služby občanům. S pozdravem, Petr Dolínek"

Žádám Vás tímto o následující sdělení, a prosím, abyste toto vzal jako oficiální stížnost, kterou Vám případně pošlu i písemnou formou:

  1. jak je možné, že funkci vedoucího oddělení parkovacích karet na Praze 3 zastává nekompetentní úředník, jmenovitě p. Kadeřábek, který nemá základní znalosti o tom, co jeho oddělení provádí,
  2. jakým postihem byl tento úředník za svou neznalost, kvůli které jsem nemohl využít své práva vyplývající z držení platné parkovací karty pro Prahu 3, potrestán,
  3. jakým způsobem mi budou kompenzovány ztráty způsobené výše uvedenou nekompetentností:
    1. nemožnost využít své práva vyplývající z držení platné parkovací karty,
    2. ztracený čas při hledání místa na zaparkování mimo placenou zónu, což je prakticky nemožné. Denně jsem ztratil desítky minut hledáním místa na zaparkování na sousední Praze 10, to se mi podařilo pouze jednou, a to ještě ve značné vzdálenosti od bydliště. Dále se jedná o zaplacené poplatky za stání na žluté zóně před 18,00 hod., po které tam lze parkovat bezplatně. Za uplynulých 14 dní jsem takto utratil několik set korun - doklady jsem si samozřejmě neschovával - nebyl důvod.
    3. A vůbec nemluvím o morální úhoně - šikovný právník by určitě dovedl vysoudit slušnou sumu.

Pro úplnost uvádím, že vozidlo bylo předáno do opravy 25.5.2015 a oprava byla dokončena a předána dnešního dne, tj. 12.6.2015, celkem 18 dní. Mohu doložit zakázkovým listem.

Děkuji a jsem
S pozdravem

RNDr. Ivan Beneš
Vinohradská 118
Praha 3

Odpověd

17.07.2015

Vážený pane doktore, pracovníci jednotlivých výdejen parkovacích karet jsou zaměstnanci příslušných městských částí, proto tuto část dotazu prosím směřujte přímo na městskou část. Nicméně mohu jen dodat, že příslušný pracovník postupoval v souladu se zněním zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, tudíž s konstatováním, že tento pracovník nemá základní znalosti dané problematiky, bych si dovolil polemizovat. Zákon o pozemních komunikacích totiž hovoří o tom, pro koho lze zóny placeného stání vymezit. Mimo jiné to jsou vozidla fyzických osob s trvalým pobytem v dané oblasti. To v případě Vašeho náhradního vozidla nebylo splněno, protože se jednalo o vozidlo fyzické osoby, která trvalý pobyt ve vymezené oblasti nemá. V tomto případě tak automaticky nevzniká právní nárok na parkovací kartu. Hl. m. Praha si však je vědomo toho, že je dnes již zcela běžnou praxí autoservisů poskytovat náhradní vozidlo a že někteří obyvatelé vozidlo denně potřebují. Proto jim vyšlo vstříc tím, že jim umožňuje získat za určitých podmínek náhradní parkovací kartu, na zapůjčené náhradní vozidlo. Na získání této parkovací karty však již není právní nárok. Z tohoto důvodu nelze uznat ani Váš požadavek na kompenzaci „ztrát“. Je jen škoda, že jste vzniklou situaci neřešil v okamžiku, kdy Váš problém vznikl. Zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy, konkrétně odboru rozvoje a financování dopravy jsou pro tyto případy telefonicky nebo e-mailem průběžně k dispozici a zajišťují, aby k takovýmto nedorozuměním nedocházelo. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Parkovací zóny
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné