Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Emisní normy u více než tisícovky autobusů projíždějících denně dopravně přetíženým centrálním Spořilovem"

Jana Růžičková
14 14.03.2016
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, opakovaně upozorňujeme na vysokou incidenci kardiovaskulárních onemocnění, včetně řady úmrtí v nejobydlenější a nejnavštěvovanější oblasti centrálního Spořilova (resp. na křížení ulic Hlavní/Senohrabská), kde projíždí denně přes 1000 po většinu dne nevytížených autobusů. Každou minutu zde tedy jede autobus a dokonce některé zde zbytečně projíždějí v nejznečištěnější zóně dvakrát. Tato zbytečně předimenzovaná autobusová doprava přitom představuje obdobné riziko jako kamiony, což prokázala i speciální měření odborníků v této oblasti. Přitom vědci poukazují stále více na příčinnou souvislost mezi znečištěním ovzduší a kardiovaskulárními onemocněními (např. Newby et al., 2015 : Expert position paper on air pollution and cardiovascular disease, European Heart Journal 36, 83-93). Žádáme Vás o odpověď na tyto otázky :

  1. Kolik z těchto autobusů má EURO 5 a 6?
  2. Proč jsou ze strany magistrátu ignorovány výsledky výzkumů na Spořilově a poznatky moderní vědy?
  3. Kdo je z Vašeho pohledu odpovědný za nárůst kardiovaskulárních a dalších onemocnění u spořilovských obyvatel?
  4. Jakou pomoc můžeme od Vás očekávat?

Odpověd

12.04.2016

Dobrý den, děkuji za Vaše dotazy. Věřte mi, že v žádném případě na magistrátu neignorujeme problémy obyvatel Spořilova. Naopak úzce spolupracuji s paní senátorkou Sykovou, která je lékařka a vědecká pracovnice. Společně jsme bojovali proti tranzitní kamionové dopravě v lokalitě a nepodceňujeme ani Vámi zmiňované autobusy. V níže uvedených tabulkách je rozložení autobusů dle emisních norem EURO ke dni 21.3.2016 které provozuje Dopravní podnik.  

počet

procenta

Euro II

202

16,82%

Euro III

356

29,64%

Euro IV

6

0,50%

Euro V

516

42,96%

Euro VI

121

10,07%

celkem

1201

    Pro názornost dále uvádím skladbu vypravených autobusů za DPP na jednotlivých linkách ve zmiňovaném křížení ulic Hlavní/Senohrabská ze dne 18.3.2016.  
Provozní den 18.3.2016
linka/emise EURO II EURO III EURO V EURO VI

118

7

5

7

4

135

5

1

13

 

136

6

21

1

138

   

2

3

170

2

13

1

7

213

3

8

 

3

celkem vypraveno

součet

23

27

44

18

112

% z vypravení

20,54%

24,11%

39,29%

16,07%

  Ve zmiňované oblasti na lince 213 DPP provozuje plně bezemisní elektrobus SOR EBN 11. Ve zmiňované oblasti je ještě provozována linka 293, ale tu provozuje jiný dopravce. Problém je třeba rozdělit na dvě oblasti. První je nutnost dopravní obslužnosti lokality. Druhá potom její efektivita, kterou se snažíme zvyšovat. Dopravní podnik průběžně obnovuje svůj vozový park a jedním z klíčových kritérií nově pořizovaných vozidel je pochopitelně snížení emisí. Zároveň organizace ROPID připravuje návrh změn jízdních řádů autobusových linek. Osobně se zasadím, aby oblasti Spořilova věnovali zvýšenou pozornost. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Spořilov
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné