Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Informace o smogove situaci je"

Aneta
12 12.07.2017
Sledujte tento dotaz

Informace o smogove situaci je k ničemu. Chci vidět opatření proti zhoršování situace. Proč se opatrenim vyhybate? Pouze po zlepšení stavu ovzduší řeknete : opatření nebudeme dělat, situace se zlepšila. Uvědomujete si, že nám ničíte vědomě zdraví a zkracujete život. Na rozdíl od vás mi jedno není.

Odpověd

05.09.2017

Vážená  Aneto, Děkuji Vám za Váš dotaz a jsem ráda za Váš zájem o přírodní prostředí v hlavním městě Praze Informování veřejnosti o vzniku smogové situace, tj. o překročení prahové hodnoty pro některou ze sledovaných znečišťujících látek dle přílohy č. 6 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), resp. o překročení prahové hodnoty pro regulaci zdrojů, je dle zákona povinností příslušných orgánů státní správy. Hlavní město Praha v souvislosti s opakujícími se smogovými situacemi na začátku letošního roku zvažuje regulaci dopravy a za tímto účelem nechalo vypracovat rozsáhlou studii, která hodnotí efektivitu regulativních opatření aplikovatelných v podmínkách města. V nejbližší době proběhne jednání o případném zavedení regulace dopravy v období smogových epizod. Praha si zvolila cestu efektivního a dlouhodobého snižování celkových emisí formou aplikace opatření vycházejících z Programu zlepšování kvality ovzduší – aglomerace Praha CZ01 (dříve Integrovaného krajského programu pro snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší). V tomto dokumentu je stanoveno 35 opatření, u kterých byl vyhodnocen potenciál pro snižování emisí a tedy i pro zlepšování kvality ovzduší. Značná část z těchto opatření je zaměřena na snižování prašnosti a jejich vlivem by mělo docházet i k poklesu koncentrací prachu za inverzí a tedy snižování závažnosti smogových situací. Program je dostupný na webových stránkách Magistrátu hl. města Prahy: //portalzp.praha.eu/jnp/cz/ovzdusi/koncepcni_dokumenty/PZKO_2016/Program_zleps_kvality_ovzdusi_aglomPraha_2016.html. Realizace dlouhodobých systémových opatření ke snížení imisní zátěže znečišťujícími látkami a předcházení vzniku smogových situací se ukazuje být významně lepším řešením, než realizace opatření již za stavu mimořádně znečištěného ovzduší (smogová situace), kdy navíc některá z opatření mohou paradoxně vést k situacím, že zlepšení imisní situace v jedné části města vede ke zhoršení imisní situace v jiné části (střed města x okrajové části). Pro úplnost je třeba konstatovat, že žádné případné restrikce vedené směrem k dopravě či jiným činnostem nebudou dostatečně účinné, pokud obyvatelé města a přilehlých území nezmění chování, kterým by napomohli  řešení vzniklé mimořádné situace. S pozdravem RNDr. Jana Plamínková radní hlavního města Prahy

RNDr. Jana Plamínková (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné