Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Kácení v oboře Hvězda"

Barbora Štůlová
07 07.04.2016
Sledujte tento dotaz

Dobrý den, paní doktorko. V průběhu minulého měsíce došlo k výraznému kácení v oboře Hvězda, která je pod správou Magistrátu hl.města Prahy. Káceny byly i zdravé, vzrostlé stromy. Chodím do obory pravidelně a byl to dost šokující pohled. Na vysvětlenou byla na dvou místech obory umístěna malá tabulka, že se jedná o odstranění nepůvodních dřevin, jmenovitě dubu červeného a smrku. Dnes jsem při procházce míjela tuto cedulku a o pár set metrů dál naučnou informační tabuli o tom, kteří živočichové v oboře žijí. Je tam fotografie veverky na smrkové větvi. Jsem laik, ptám se tedy odborníka, proč je najednou v oboře nepřípustný smrk a dále, zda právě tyto jehličnany nebudou chybět některým drobným živočichům nebo ptákům. Neposkytují jim v zimním období potravu a úkryt? Děkuji předem za Vaši odpověď. Barbora Štůlová

Odpověd

13.04.2016

Vážená paní Štůlová, obdržela jsem Váš dotaz ve věci kácení smrků v oboře Hvězda. Problematika lesních porostů v oboře je skutečně složitá a s ohledem na velmi omezenou péči o porosty zejména v 30-tých až 80-tých letech minulého století také komplikovaná. V lednu 2016 došlo k plánované obnově v porostech smrku a dubu červeného. V Oboře Hvězda smrk trpí zejména suchem, neboť podloží zde tvoří především vysýchavé pískovce. Nevhodné stanoviště u této dřeviny způsobuje vysokou náchylnost k houbovým chorobám, které se projevují částečnou ztrátou jehličí, roněním pryskyřice po kmeni bez zjevného poranění kmene a zbytněním dolní části kmene. Na pařezu pokácených stromů lze vesměs pozorovat hnilobu kmene od počátečních stádií až po hnilobu pokročilou, projevy hniloby jsou patrné i běžným pohledem. V minulém roce došlo k řadě samovolných pádů smrku v porostech ať už vývraty nebo kmenovými zlomy. Proto bylo přikročeno k odstranění části porostů smrku ve dvou lokalitách. Na první lokalitě bylo odstraněno 40 smrků, z toho 15 s počínající a 14 s pokročilou hnilobou. Byl maximálně šetřen a podpořen nadějný podrost tisu a buku. Na druhé lokalitě bylo odstraněno 36 smrků, z toho 12 s počínající hnilobou a 20 s pokročilou hnilobou. Na konci března t.r. byly obě plochy znovu osázeny novými stromky, pro zachování rázu smíšeného lesa bylo mj. vysázeno i 500 stromků jedle bělokoré. Tato dřevina patří mezi původní dřeviny a  je pomístně na stanovištně vhodné lokality obory Hvězda sázena již více než 10 let (např. nejstarší výsadba jedle  je  na levém břehu potůčku pod Světluškou). Jak je také uvedeno výše, na obou plochách se také nachází desítky jedinců přirozené zmlazeného tisu, takže i v budoucnu se zde bude nacházet určité nezanedbatelné  zastoupení jehličnanů. Vážená paní Štůlová, děkuji za Váš zájem o zeleň v hl. m. Praze. S pozdravem, Jana Plamínková        

RNDr. Jana Plamínková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné