Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Kamiony na Jižní spojce"

Leoš Žáček
15 15.07.2014
Sledujte tento dotaz

Dobrý den,

Chtěl jsem se zeptat, proč se vrací kamiony na jižní spojku před Barrandovský most. Copak už si nikdo nepamatuje, jaké to bylo utrpení a kolikakilometrové fronty tam bývaly každý den? Proč je Praha tak ochotná pomáhat ŘSD, když to nebylo schopné dodnes vyřešit situaci na východě ani v centru Prahy? Pokud se opravuje D1, tak ať kamiony čekají tam. Jako zástupce města nehájíte zájmy jeho obyvatel.

S pozdravem ing. Leoš Žáček

Odpověd

Vážený pane inženýre,

nemohu se ztotožnit s Vaším názorem, že by Praha za každou cenu chtěla vyjít vstříc ŘSD. Dne 24. 6. 2014 bylo přijato usnesení Rady hl. m. Prahy číslo 1511 „k dopravnímu omezení v souvislosti s opravou dálnice D1“, ve kterém Rada hl. m. Prahy vyjádřila nesouhlas s časovým harmonogramem provádění oprav dálnice D1 a požaduje provádění oprav ukončit do 31. 8. 2014, kdy končí prázdninový provoz. Celé usnesení naleznete na www.praha.eu.

Pak je třeba si uvědomit, že kamiony, které směřují z Prahy do opravovaného úseku dálnice D1, by blokovaly pražské komunikace, zejména Štěrboholskou radiálu a navazující část Jižní spojky. Naopak kamiony, které blokují dálnici D1 za hranicí Prahy (jedoucí z dálnice D5 na dálnici D11) tam v opačném směru (tj. od Barrandovského mostu na Prahu 9) puštěny nebyly.

Věřím, že pokud si uvědomíte všechny tyto souvislosti, uznáte, že realizované opatření je pro Pražany jediné přijatelné. Navíc aby dopady na obyvatele v okolí Jižní spojky a Strakonické byly co nejmenší, je opatření časově omezeno v době mezi 10 – 21 hodinou v pracovních dnech.

S pozdravem Jiří Nouza

Ing. Jiří Nouza (Bývalý radní)

Náměstek primátora hl. m. Prahy

 • Infrastruktura
 • Dopravní infrastruktura
 • Životní prostředí
 • Investice

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Doprava
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

2 komentářů k dotazu “Kamiony na Jižní spojce”

 1. Pečený
  0715.7.2014 (16:25)

  Dobrý den
  Chtěl bych podpořit názor pana Žáčka z trochu jiného pohledu na hlukovou zátěž.
  To, že kamiony projíždí hustě zabydlenou oblastí Prahy 10 a 4 nedaleko od centra samozřejmě výrazně snižuje kvalitu bydlení v oblasti.
  Kamiony navíc projíždějí ve směru lanový most – Spořilov 80 až 90 km rychlostí 24 hod. denně, což je u většiny nejvyšší rychlost.
  Jednostranně budované protihlukové stěny (např. u Záběhlic, Starý Spořilov) působí jako stěny odrazové, kdy se výrazně zvyšuje hluková zátěž
  širokého okolí.
  Překvapilo mne vybudování nákladného nového mostu pro výjezd kamionů z Prahy, což pro mne značí, že obchvat Prahy asi nikdy nedokončíme.

  Vlakové tratě jsou nyní budovány v bezpečnostních a protihlukových koridorech.
  Jižní spojka zůstává od lanového mostu až po Starý Spořilov z jedné strany naprosto nechráněna, a to již několik desítek let.

  Byl by problém vybudovat v tomto úseku ochranné stěny i na druhé straně ?
  Asi nejlevnější a nejrychlejší pomoc by bylo snížení rychlosti v celé délce od lanového mostu na Kačerov na 50km rychlost za hodinu pro všechny auta.
  Jako příklad je možné uvést zavedení snížení rychlosti na magistrále od Nuselského mostu po Kačerov.
  Toto opatření velmi výrazně snížilo hluk v celé přilehlé oblasti.

  S pozdravem
  Jan Pečený

  • Jiří Nouza
   081.8.2014 (6:31)

   Dobrý den,
   se zprovozněním jižní části Pražského okruhu a současně se zákazem vjezdu kamionů na Jižní spojku a ulici K Barrandovu došlo ke zlepšení dopravní situace na těchto komunikacích a ke zlepšení životního prostředí v blízkosti těchto dvou do té doby velmi zatížených komunikací vedoucích obytnou zástavbou. Bohužel s tímto omezením vjezdu nákladních vozidel na Jižní spojku a z důvodu chybějícího úseku Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Štěrboholskou radiálou v křižovatce s Pražským okruhem v Běchovicích došlo k nárůstu provozu v oblasti Spořilova. Pro snížení nepříznivých dopadů dopravy, zejména z hlediska hluku, bylo v oblasti Spořilova realizováno více opatření.
   Ke snížení hluku na komunikaci Spořilovská byly a jsou na Jižní spojce uplatňovány modifikované dopravní režimy podle aktuální dopravní situace (zákaz resp. povolení jízdy těžkých nákladních automobilů ve vymezených dobách).
   Dále bylo na komunikaci Spořilovská v celém jejím úseku navrženo a osazeno dopravní značení k omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 50 km/h pro všechna vozidla a k vynucení respektování snížené rychlosti jízdy bylo realizováno osazení úsekové měření rychlosti.
   Ke snížení hluku v oblasti „Starého Spořilova“ (tzv. Spořilovský plácek) bylo na Jižní spojce podél zástavby osazeno dopravní značení omezující rychlost jízdy nákladních automobilů na 60 km/h v nočních hodinách od 22 hodin večer do 6 hodin ráno a doplněno dodatkovými tabulkami s vysvětlujícím textem „Omezení hluku“.
   Vybudování nového mostu v pokračování ulice Ke garážím bylo vyvoláno jeho havarijním stavem. K rovnoměrnějšímu rozložení intenzit dopravy v oblasti Spořilova, kdy bylo na Spořilovské ulici v provozu více nákladních vozidel než na 5. května a Jižní spojce dohromady, bylo realizováno převedení 50% dopravy z komunikace Spořilovská na Jižní spojku a komunikaci 5. května. V principu jde o vyloučení jízd těžkých nákladních automobilů ve směru mimoúrovňových křižovatek „Záběhlice – Spořilov – východ“ po Spořilovské ulici ve směru do kopce. Možnost jízdy kamionů je ponechána pouze ve směru od dálnice D 1 od mimoúrovňové křižovatky „Spořilov – východ“ po Spořilovské ulici ve směru dolů k mimoúrovňové křižovatce „Záběhlice“ a dále na Jižní spojku ve směru Hostivař. Ve směru od Hostivaře tak od 27. listopadu 2013 platí zákaz odbočení kamionů z Jižní spojky v mimoúrovňové křižovatce „Záběhlice“ do ulice Chodovské ve směru Spořilovská. Kamiony jsou převedeny dále po Jižní spojce do mimoúrovňové křižovatky „Spořilov – západ“ na nově vybudované a zprovozněné přemostění na komunikaci Ke garážím a dále na komunikaci 5. května směrem na dálnici D1.
   Ze stavebních opatření ke snížení hluku lze jmenovat výstavbu protihlukových stěn, jako základních pasivních opatření ke snížení hlukové zátěže. V dopise Vámi uváděná domněnka, že jednostranně budované protihlukové stěny působí jako stěny odrazové, kdy se výrazně zvyšuje hluková zátěž, je zavádějící. Protihlukové stěny se na základě akustických vlastností rozdělují do dvou základních skupin, a to na clony (stěny) odrazivé a clony pohltivé. Tyto clony se od sebe odlišují nejen funkcí, ale i konstrukcí a vzhledem. Volba vhodného typu protihlukové stěny je pak součástí vlastního projektu protihlukového opatření.
   V oblasti Spořilova jde, kromě stávajících protihlukových stěn a valů, o protihlukovou stěnu podél Jižní spojky v úseku Spořilovská – Záběhlická v délce 450 metrů a výšce 6 metrů. V lokalitě u sídliště Spořilov I., kde už v současné době existuje protihluková zeď, jde o její doplnění formou nového obkladu a utěsnění. Další akcí je uplatnění mobilní protihlukové stěny na ulici Spořilovské od Jižní spojky směr Severní I, a to ve dvou částech – první úsek v délce 100 m, druhý v délce 220 metrů.
   Dále se připravuje výstavba protihlukového valu doplněného o protihlukovou stěnu před tzv. Spořilovským pláckem a také osazení protihlukové zábrany na nově zprovozněném mostě na Kačerově.
   Studijně byly prověřeny i varianty ve formě zakrytí celé komunikace Spořilovské v úseku od Jižní spojky k ulici Hlavní. Realizace takové akce by však vyžadovala vysoké finanční náklady.
   Společnost PUDIS a.s. v současné době připravuje studii nových a prověření stávajících protihlukových opatření oboustranně podél Jižní spojky od Barrandovského mostu až po Lanový most, tedy i ve Vámi zmiňovaném úseku od Lanového mostu až po „Starý Spořilov“.
   Jediným zásadním cílovým řešením nepříznivé situace v celé oblasti Spořilova je úplné zamezení průjezdu kamionů v oblasti Spořilova tak, aby současně nebylo na úkor obyvatel podél Jižní spojky. Toto řešení, které je i ze strany hl. města Prahy dlouhodobě požadováno, je vázáno na zprovoznění východní části Pražského okruhu (stavba Silničního okruhu kolem Prahy 511) mezi dálnicí D1 a křižovatkou v Běchovicích, resp. dálnicí D11 na Hradec Králové. Realizace této části Pražského okruhu je zajišťována Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a hl. m. Praha se snaží maximálně přispět k její co nejrychlejší přípravě. Výstavba této části Pražského okruhu je pro město naprosto prioritní a podporuje ji všemi dostupnými prostředky.

   S pozdravem Jiří Nouza

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné