Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Kdy bude v Praze regulován volný pohyb psů na ulicích"

Lucie Hronová
25 25.09.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den,

kdy bude v Praze regulován volný pohyb psů na ulicích tak, aby bylo možné jít (s malými dětmi) po městě bez obav z dotěrných a nebezpečných psích jedinců?

Jedná se psy těch majitelů, a stačí jich málo, kteří jsou bezohlední, nechají je volně pobíhat na ulicích a obtěžovat jiné lidi a psy. Co když se mé malé dítě po takovém psovi ožene, pes je napadne a doživotně zdravotně poznamená? To mi již bude jedno, jestli dostaneme nějaké odškodné...

Je vůbec mezi radními vůle k řešení tohoto problému? Pokud je, pak co brání tomu, tuto důležitou otázku konečně vyřešili (nebo alespoň zlepšili situaci) tak, aby byly zohledněny zájmy obou stran? Jak ochranu lidí před volně pobíhajícími psy ve veřejném prostoru, tak vymezení míst pro volný pohybu psů. Nešlo by to např. městskou vyhláškou, která by stanovila povinnost mít psa na ulici (a nejlépe i v parku) na vodítku a s náhubkem, a zároveň vymezit dostatečně rozlehlé části parků a podobných rekreačních ploch (s cestami, lavičkami atd.), které by byly oploceny a kde by mohli majitelé nechat své psy volně běhat a věnovat se jim tak, jak potřebují? Za sebe bych se klidně vzdala přístupnosti části ploch veřejné zeleně (nebo na vlastní riziko), když bych věděla, že po určité cestě mohu jít s volně pobíhajícími dětmi, které nebudou konfrontovány se psy a jejich výkaly.

Ve Vídni a jiných městech jsou oplocené plochy pro psy vymezeny v každém větším parku, nebo platí jiná regulace chránící obyvatele a návštěvníky před dotěrnými psy, tak proč to není možné ne v Praze?

Děkuji Vám,

L. Hronová

Odpověd

09.10.2015

Vážená paní Hronová, Magistrát hlavního města Prahy v současné době připravuje novou vyhlášku o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy. Návrh je nyní v připomínkovém řízení a jeho schválení je možné v horizontu následujících týdnů. Předmětem vyhlášky je plošný zákaz volného pohybu psů na všech veřejných prostranstvích. Vyhláška nově stanovuje povinnost držitele psa vodit jej na vodítku. Ustanovení § 3 písm. c) pak zcela zakazuje vstup se psem do kašen a okrasných nádrží, na prostranství dětských hřišť a pískovišť, sportovních hřišť, hřišť pro seniory, do květinových záhonů a cyklostezek. Volný pohyb psů bez vodítka bude povolen pouze na územích, která vymezí jednotlivé městské části, a která budou uvedena v příloze k této vyhlášce. Městské části mají rovněž možnost vymezit další území, na něž bude zcela zakázán vstup se psem. Povinnost pro psy nosit náhubek nebude nadále nijak upravena, neboť se domníváme, že vodítko, jako prostředek uzpůsobený k vedení psa, je dostatečným omezením, pomocí něhož bude dosaženo stanovených cílů, mj. snížení množství útoků psů proti lidem, či útoků psů mezi sebou. Vyhláška nadto zakotvuje povinnost každého majitele psa mít jej trvale pod kontrolou a zabezpečit, aby pes neohrozil ani neomezil třetí osoby nebo jiná chovaná nebo volně žijící zvířata, nezpůsobil škodu na zdraví nebo majetku a neomezil ani neohrozil plynulost silničního provozu. Případné porušení povinností stanovených touto vyhláškou se bude trestat dle ustanovení § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Věříme, že připravovaná vyhláška vyhoví zájmům všech občanů hlavního města Prahy. S pozdravem, Jana Plamínková

RNDr. Jana Plamínková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Regulace pobíhání psů
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné