Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Klánovický zpravodaj"

Hrabal Ladislav
22 22.08.2017
Sledujte tento dotaz

Vážená paní primátorko, dovoluji se na Vás obrátit s žádostí o Vaše stanovisko v návaznosti na níže uvedenou e-mail korespondenci ve věci odmítnutí zveřejnění mého příspěvku, níže uvedeného, do Klánovického zpravodaje, a to i za formy mé finanční úhrady. Děkuji za Vaše vyjádření, resp. opatření. S pozdravem Ladislav Hrabal 775363563 hraballadislav@seznam.cz Komu: Jaroslava.Janderova@praha.eu, Ondrej.Mirovsky@praha.eu, Jakub.Michalek@praha.eu, Patrik.Nacher@praha.eu Re: Žádost o stanovisko k odmítnutí zveřejnění příspěvku do KZ č.7/2017 i formou zaplaceného inzerátu. Vážená paní předsedkyně kontrolního výboru ZHMP, vážení členové kontrolního výboru ZHMP, možná, že oprávněně můžete mou níže uvedenou žádost posuzovat za místní, méně podstatnou. Připojuji proto informaci, že pánové MUDr.Polák i Palata nejsou nijak bezvýznamné osobnosti. Pan MUDr.Polák je předsedou místní organizace ODS a bývalý náměstek ministra zdravotnictví za ODS, a pan Palata je redaktorem deníku MF dnes a je zván i do pořadů televize, kde se k demokracii jinde vyjadřuje. Respektive se jedná o konání prezentujících činitelů. S pozdravem Ladislav Hrabal ---------- Původní e-mail ---------- Od: hraballadislav@seznam.cz Komu: Jaroslava.Janderova@praha.eu, Ondrej.Mirovsky@praha.eu, Jakub.Michalek@praha.eu, Patrik.Nacher@praha.eu Datum: 24. 7. 2017 18:21:53 Předmět: Žádost o stanovisko k odmítnutí zveřejnění příspěvku do KZ č.7/2017 i formou zaplaceného inzerátu. Vážená paní předsedkyně kontrolního výboru ZHMP, vážení členové kontrolního výboru ZHMP, dovoluji si Vás požádat o stanovisko zda rozhodnutí starosty MČ Praha-Klánovice pana MUDr.Poláka a šéfredaktora Klánovického zpravodaje pana Palaty, vyplývající z níže uvedených vyjádření ve věci zveřejnění mého příspěvku (viz příloha) v Klánovickém zpravodaji, je v souladu se základní listinou lidských práv, práva občana na svobodu slova, které jsou v 21. století již standardně v civilizovaných zemích ctěna. Přitom já osobně, ani další občané Klánovic, neshledáváme v tomto příspěvku nemorální nebo protiprávní obsah. Přitom, jak vyplývá z níže uvedeného, pan starosta MUDr.Polák, ani pan šéfredaktor Palata, konkrétně vůbec svá zamítnutí nijak nezdůvodnili, ačkoliv jsem je o to výslovně požádal a to když jsem požadoval zveřejnění tohoto mého příspěvku i za úhradu, že si jej osobně zaplatím. Vážená paní předsedkyně kontrolního výboru, vážení členové kontrolního výboru, děkuji za Vaši odpověď, za Vaše stanovisko, k uvenému rozhodnutí našeho současného pana starosty a našeho současného šéfredaktora KZ na zamítnutí otištění uvedeného mého příspěvku v Klánovickém zpravodaji. S pozdravem Ing. Ladislav Hrabal, CSc. Kuchařská 167 19014 Praha 9 - Klánovice (tel. 775363563) ---------- Původní e-mail ---------- Od: Starosta MČ Praha-Klánovice <starosta@praha-klanovice.cz> Komu: hraballadislav@seznam.cz, kzsefredaktor@seznam.cz Datum: 30. 6. 2017 12:24:30 Předmět: RE: Žádost o vyjádření k odmítnutí zveřejnění příspěvku do KZ č.7/2017 i formou zaplaceného inzerátu. Vážený pane Hrabale, Váš text nepovažuji za inzerci. Odmítám z inzertních stran KZ dělat politické kolbiště a znovu rozdmýchávat atmosféru nenávisti, která se za Vašeho starostování v Klánovicích vyvinula. Rovněž doporučuji se v této souvislosti seznámit s aktuální legislativou. S pozdravem MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. starosta MČ Praha-Klánovice www.praha-klanovice.cz From: hraballadislav@seznam.cz [mailto:hraballadislav@seznam.cz] Sent: Friday, June 30, 2017 11:16 AM To: kzsefredaktor@seznam.cz; Starosta MČ Praha - Klánovice <starosta@praha-klanovice.cz> Cc: 'Kůla Radomír' <kular@quick.cz>; Boris Procházka <Boris.Prochazka@seznam.cz>; Macháček Jaroslav <machacek@kav.cas.cz>; Dostál Jiří <jiri.dostal@linde.com>; Karel Burian <karel.burian@volny.cz>; Petr Douša <pdo1@seznam.cz>; Dušek Jirka <duskovi01@centrum.cz>; Kučírek <tkucirek@kucireklegal.cz>; Úřad Praha-Klánovice <urad@praha-klanovice.cz>; soucekklanovice@seznam.cz; Ivan (VSP) Utesil <Ivan.Utesil@skoda-auto.cz>; Martinová Jana <janaxmartinova@gmail.com>; kpich@topmes.cz; kar.baca@centrum.cz Subject: Žádost o vyjádření k odmítnutí zveřejnění příspěvku do KZ č.7/2017 i formou zaplaceného inzerátu. Dobrý den, pane šéfredaktore Palato a pane starosto Poláku, žádám Vás o konkrétní zdůvodnění nezveřejnění mého příspěvku do KZ č.7/2017, jehož zveřejnění Jste neumožnili ani formou hrazeného inzerátu. Resp. zdůvodnění čím tento příspěvek obsahuje Vaše namítané "politický, náboženský nebo nesnášenlivý text a podtext". S pozdravem Ladislav Hrabal ---------- Původní e-mail ---------- Od: hraballadislav@seznam.cz Komu: Úřad Praha-Klánovice <urad@praha-klanovice.cz> Datum: 29. 6. 2017 14:00:00 Předmět: RE: Příspěvek do KZ č.7/2017. Dobrý den, v návaznosti na Vaše níže uvedené vyjádření dovoluji si požádat o konkrétní uvedení pasáže z mého příspěvku do KZ č.7/2017, které obsahují "politický, náboženský nebo nesnášenlivý text a podtext", resp. které tím znemožňují jeho otištění i formou inzerátu. S pozdravem Ladislav Hrabal ---------- Původní e-mail ---------- Od: Úřad Praha-Klánovice <urad@praha-klanovice.cz> Komu: hraballadislav@seznam.cz Datum: 29. 6. 2017 12:43:34 Předmět: RE: Příspěvek do KZ č.7/2017. Vážený pane Hrabale, poslala jsem Váš článek panu šéfredaktorovi k otištění do KZ 7-8/2017. Pan šéfredaktor článek vrátil z důvodu nemožnosti splnění Vámi požadovaných podmínek. Na základě pokynu pana starosty články obsahující politický, náboženský nebo nesnášenlivý text a podtext nebudou v inzerci KZ vytištěny. Váš článek tedy v inzerci vytištěn nebude. S pozdravem Ivana Horská vedoucí správního odboru tajemnice ÚMČ Praha-Klánovice urad@praha-klanovice.cz horska@praha-klanovice.cz 733738286 281960216 From: hraballadislav@seznam.cz [mailto:hraballadislav@seznam.cz] Sent: Tuesday, June 20, 2017 12:24 PM To: urad@praha-klanovice.cz Cc: Kůla Radomír; kzsefredaktor@seznam.cz Subject: Re: Příspěvek do KZ č.7/2017. Dobrý den, náš Klánovický zpravodaj uvádí pro příjem inzerce e-mail adresu "urad@praha-klanovice.cz", na kterou toto mé vyjádření zasílám. Protože je spíše nepravděpodobné, že můj níže uvedený příspěvek do KZ č.7/17 bude v celém rozsahu zdarma v tomto KZ otištěn, z čehož vyplývá jeho otištění (části nebo celého) formou inzerátu, dovoluji si Vás tímto o tomto stavu informovat. Zároveň uvádím, že po obdržení Vaší faktury za toto otištění, uvedenou částku obratem uhradím. Dovoluji si Vás požádat o potvrzení obdržení tohoto mého e-mailu. Děkuji za pochopení. Ladislav Hrabal 775363563 ---------- Původní e-mail ---------- Od: hraballadislav@seznam.cz Komu: kzsefredaktor@seznam.cz, tajemník Horká <urad@praha-klanovice.cz> Datum: 18. 6. 2017 22:22:51 Předmět: Příspěvek do KZ č.7/2017. Dobrý večer, v příloze zasílám příspěvek do KZ č. 7/2017. Jsem si vědom, že tento příspěvek překračuje "únosnou míru", jak uvádíte v e-mailu ze dne 28.5.2017 "max. únosná délka dopisu 1700 znaků včetně mezer". Resp. sděluji, že převyšující počet znaků uhradím dle obdržené faktury. Resp. žádám v tomto případě převyšující počet znaků zveřejnit formou inzerátu. Zároveň zdůrazňuji, že s případnými úpravami (kromě gramatických) nesouhlasím. S pozdravem L.Hrabal 775363563 Příspěvek L.Hrabala do KZ: Pohled zdola Naše zastupitelstvo je v současné době patnáctičlenné. Respektive doby kdy počet zastupitelů jsme měli téměř jen poloviční jsou minulostí. Přitom např. v sousedních Šestajovicích se samostatnou působností a s téměř shodným počtem obyvatel mají 13 zastupitelů, v Újezdě nad Lesy s cca trojnásobným počtem obyvatel a s rozšířenou pravomocí mají 17 atd. A o tom si naši zastupitelé v příštím roce před volbami zase zahlasují. Je realitou, že zastupitel obecně za svého působení se vyjadřuje a hlasuje o podnětech, otázkách, z různých oborů, ve kterých všech nemůže být vždy dostatečně fundovaný, především odborně obeznámen. Toho jsem si byl vědom za mého starostování, kdy byl ještě počet zastupitelů výrazně nižší a nezanedbaně jsem spoléhal na konzultace a na názory sedmi komisí, které zasedaly vždy pravidelně každý měsíc a na internetu bylo předem k dohledání kdy která komise zasedá, kdokoliv ji mohl navštívit, předložit podněty, problémy a z každé komise se dělal písemný zápis. Za takového stavu pak jednoznačně dochází k optimálnějšímu konání zastupitelů, neboť jsou pak k dispozici odborná a věcná vyjádření občanů, kteří se v příslušném oboru více pohybují a odvolání na tato rozhodnutí mají pak i reálnou zdůvodněnější váhu, navíc jsou přitom občané více vtaženi do obecného dění. Proti tomuto však stojí obavy jistých zastupitelů, že by také do příštího zastupitelstva, při menším jeho počtu, již nemuseli být zvoleni, tak zvednou ruku pro mandel, ačkoliv vzhledem k počtu obyvatel (přes 3000) by nám stačilo zastupitelů 11, mj. pak za úspory i několika desítek tisíc Kč za volební období. Patnáct zastupitelů umožňuje sice ustavení Rady, což však k transparentnosti rozhodování nemusí vždy přispívat, zejména když se pak mnohdy rozhodování nepřínosně zužuje na pouze tři sešlé radní, což dokladují zápisy, konkrétně v 2017 č.1, 4, 5, 6, 7, 10. Nemohu nezmínit např. i přístup našeho zastupitelstva k řešení problematické výstavby plotu při pozemku FGRP, kde o nápravu usiluje dopisováním s Lesy ČR pouze náš občan, v úctyhodném věku přes osmdesát let a bohužel i naše redakční rada tento stav neregistruje. A pasivita k výstavbě domu seniorů není rovněž dobrou vizitkou tohoto našeho zastupitelstva. Přitom se oprávněně říká, že společnost se pozná jak se dokáže postarat a seniory. Dovolím si vyslovit přesvědčení, že kdyby pan starosta Olda Hanzal, který zajistil i stavební povolení, nás neopustil a já nebyl pak odvolán, že by dnes v Klánovicích funkční dům pro 30 seniorů u Přimského náměstí byl. Měl jsem jednak příslib investičního zařazení Magistrátu hl.m.Prahy. Dále jsem osobně tehdy mj. jednal o finanční pomoci přímo i s kardinálem Vlkem, který mi ji přislíbil. Z ministerstva životního prostředí jsem měl slíbenu dotaci na zateplení budovy a za účelem energetických úspor i na zakoupení spec. fotovoltaiky v kompletu s horizontálním bezhlučným větrníkem, jehož výrobu v té době v licenci zahajoval brněnský výrobce, který mi dodávku též přislíbil. Na zajištění provozu jsem měl písemnou nabídku od Charity Neratovice s vyplývající cenovou relací za nájem v oblasti cca 5000 Kč měsíčně pro ubytovaného. Od Magistrátu pak závazný příslib, že Klánovice budou správcem tohoto zařízení, resp. že Klánovice si budou o přijímaných seniorech pro toto zařízení sami a nezávisle rozhodovat. Výše uvedené mohu i v dnešní době kdykoliv doložit. K tomu uvádím, že např. v domě s pečovatelskou službou na Chodově platí ještě i dnes za nájem pouze 3500 Kč měsíčně, takže schopní a korektní se stále ještě najdou. Na druhé straně osobně tuto současnou pasivitu našeho zastupitelstva považuji pro Klánovice v tomto za příznivější než kdyby se iniciativy ujmuli např. pan P. nebo pan K. Dovoluji si i uvést, že jsem pro zklidnění dopravy každý půlrok projednával s PČR naši dopravní situaci a domlouval kontrolní akce, jejich termín a místo. Myslím, že v tomto máme též jisté rezervy. Vážení občané, zkusme porozmýšlet nad současným naším mandelem a dát našim současným zastupitelům náš názor najevo. Resp. zvážit, zda o volbách v příštím roce kvantitu nahradit kvalitou a zároveň tím i posílením komisí uvést opět více občany do dění v Klánovicích. Vždyť pohleďme například na přístup k občanům v Šestajovicích, jak důsledně zvou třeba na konání zastupitelstva, mj. s vyvěšením pozvánek i na autobusových zastávkách a u nás nyní, ani náhodou. A např. konkrétně vývěsní tabule, kde byly informace o činnostech kulturních, sportovních a i občanů, a to včetně oznámení o úmrtí, se jen tak nechala u frekventovaného obchodního domu Včela zlikvidovat, prostě též jistý znak přístupu našeho současného zastupitelstva, který bohužel ani naší redakční radě nijak nevadí. Přitom v našem KZ nesmí chybět, který vyvolený v minulém měsíci, které pohostinství v okolí navštívil nebo např. co je pozoruhodného v kraji pana Rumcajse. Zkusme to v příštích volbách vylepšit, ono totiž stále platí, že bez aktivity občanů demokracie degraduje. Ladislav Hrabal

Odpověd

06.10.2017

Vážený pane Hrabale, děkuji za přeposlání celé e-mailové korespondence. Nicméně po důkladném přečtení, Vás budu muset opět odkázat do redakce Klánovického zpravodaje a pokusit se s nimi domluvit na nějakém možném řešení pro obě strany. S pozdravem Adriana Krnáčová

Adriana Krnáčová (Bývalý radní)

Primátorka hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné