Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Kontroly podniků v okolí Václavského náměstí"

Jiří F.
24 24.02.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den,
chci se Vás zeptat, co děláte pro to, aby drogová doupata v okolí Václavského náměstí nebyla?
Neměla by městská policie občas zkontrolovat okolní podniky - možná by se divila, kolik materiálu by našla i u nezletilých ..

Děkuji
Jiří F.

Odpověd

31.03.2015

Vážený pane,

v reakci na Váš podnět, týkající se řešení bezpečnostní situace v souvislosti s popisem drogových doupat v Praze 1, na Václavském náměstí a jeho okolí sděluji, že strážníci Městské policie hlavního města Prahy (dále jen MP) se popisované lokalitě věnují v maximální možné míře a ve zvýšeném dohledu pokračují i nadále. Pokládám za nutné doplnit, že jen v teritoriu Obvodního ředitelství MP Praha 1, do něhož území spadá, aktuálně registrujeme 41 rizikových míst v přímé souvislosti s nealkoholovou toxikománií.

Drogová problematika je komplexní a mnohovrstevný jev s celou řadou vzájemně se ovlivňujících potencionálních rizik pro občany i návštěvníky metropole. Samotný přístup k řešení problému užívání drog v Praze je postaven na komplexním, výzkumem podloženém a vyváženém uplatňování tří základních strategií moderní protidrogové politiky, které jsou vzájemně nezastupitelné a doplňují se. Těmito přístupy jsou:

  1. snižování nabídky drog (kontrola prodeje a distribuce legálních a potlačování nezákonné výroby a distribuce nelegálních drog),
  2. snižování poptávky po drogách (primární prevence, léčba a sociální začleňování uživatelů),
  3. snižování rizik spojených s jejich užíváním (harm reduction).

Strážníci MP, v rámci svých personálních a technických možností, na celém území hlavního města, tedy nejen v Praze 1, monitorují výskyt drogově závislých osob včetně dealerů drog. Při důvodném podezření z páchání protiprávního jednání tyto osoby předávají příslušným orgánům Policie České republiky (dále jen PČR), která má problematiku drogové kriminality plně v gesci.

Laické veřejnosti zpravidla uniká skutečnost, že MP dle zákona nesmí provádět úkony, které by mohly být v rozporu s činností PČR nebo jiným způsobem narušovaly plnění jejích úkolů, což právě z bezpečnostního hlediska obecně nejvíce zasahuje postihování deliktů na drogové scéně. MP proto v dané oblasti působí zejména podpůrně a její role spočívá v samotné přítomnosti strážníků, s důrazem na preventivní působení. Jakmile protiprávní jednání svým charakterem spadá do kompetence strážníka MP, zejména ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, tento řeší přestupky nebo jiné správní delikty v rámci své věcné působnosti.

Pro doplnění uvádím, že u MP jsou zařazeni strážníci, pověření zpracováváním drogové problematiky. Mimo jiných odborných a specifických činností zajišťují metodickou podporu strážníkům v přímém výkonu služby (například drogová příručka pro strážníky). Rovněž připravují rozbory, vyhodnocení a další podklady pro MP, Magistrát hlavního města Prahy i další příslušné subjekty státní správy a samosprávy. Případně na jejich základě zajišťují organizaci a vyhodnocují výslednost bezpečnostních akcí, spojených s drogovou scénou, v úzké koordinaci a kooperaci se specializovanými útvary PČR.

Závěrem mi dovolte vyslovit přesvědčení, že dosud realizovaná a v následné době připravovaná opatření, za využití všech dostupných právních nástrojů, které má MP k dispozici, přispějí ke zlepšení úrovně a veřejného pořádku v hlavním městě. Jsem si plně vědom, že drogová problematika je jedním z nejpalčivějších problémů současnosti, z hlediska bezpečnosti i veřejného pořádku, nejen v naší metropoli.

S pozdravem

Bc. Libor  H A D R A V A

Bc. Libor Hadrava (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné