Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Nakládání s volnými byty"

V.Hauserová
14 14.10.2014
Sledujte tento dotaz

Proč se nepřidělují volné byty určené k privatizaci mladým rodinám s dětmi, které pro nízké příjmy nedosáhnou na hypotéku, v případě přidělení těchto bytů, kdy hypotéku si bude brát družstvo jako celek, by si však vlastní bydlení mohly dovolit.

viz příklad hospodaření s volnými byty v současnosti:
Odesláno na ing. Radka Svobodu

Dne 1.9.2014 jsme doporučeným dopisem oznámili MHMP, že byt č. 15 na adrese Cyprichova 708/4 byl přidělen (na základě výběrového řízení) Sandře-Marii Kudrnovské IČO: 01778757, bytem 19800 Praha - Hostavice, U Hostavického potoka 727/13, podnikající v oboru pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí, která přidělený byt okamžitě pronajala. Z uvedeného je zcela zřejmé, že MHMP přidělil byt osobě, která zcela evidentně s vlastním bydlením neměla a nemá problém a byt, který je ve vlastnictví Hl.m.Prahy, získala pouze ke spekulativnímu účelu. Vzhledem k tomu, že nepředpokládáme, že by MHMP udělil souhlas s okamžitým pronájmem nově přiděleného bytu dalším osobám, obracíme se na Vás s dotazem, proč v tomto případě nebylo bezodkladně užito ustanovení OZ "Poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu (např. sjednání podnájmu bez souhlasu pronajímatele)" může vypovědět nájemní vztah na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době.
Kromě tohoto faktu opakovaně upozorňujeme, že ve výše uvedeném bytě je již čtvrtým měsícem hlášena na služby spojené s nájmem bytu pouze jedna osoba (ověřeno na správní firmě), byt však prokazatelně obývá 5 a často více osob, takže byt se v některých dnech stává ubytovnou. Na základě znění §2272 OZ " přijme-li nájemce nového člena své domácnosti, oznámí zvýšení počtu osob žijících v bytě bez zbytečného odkladu pronajímateli, neučiní-li to nájemce ani do dvou měsíců, co změna nastala, má se za to, že závažně porušil svou povinnost". Z této skutečnosti vyplývá, že značný počet osob z výše uvedeného bytu se již čtvrtým měsícem finančně nepodílí na službách spojených s nájmem bytu včetně poplatků za odpad atd.

S ohledem na výše uvedené se pak zdá absurditou, kdy původní nájemníci (od roku 1979, kdy jim byly byty přiděleny DP hl.m.Prahy za podmínky odpracování 10 let v tomto podniku) neobdrželi výzvy v rámci privatizace TC a jsou nuceni jezdit do vzdálených lokalit pro různá potvrzení a složitě dokladovat MHMP, že jejich nemovitost mimo Prahu je skutečně určená pouze k rekreaci atd.
Na základě uvedeného prosíme o vyjádření k celé věci, na první písemné upozornění ze dne 1.9.2014 jsme doposud odpověď neobdrželi.

Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc. (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

 • Zdravotnictví
 • Sociální politika
 • Bydlení
 • Pohřebnictví
 • Koordinace aktivit při prevenci kriminality

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Nakládání s volnými byty”

 1. Michal Kohak
  1026.10.2014 (20:26)

  Dobry den

  Na Praze 1 některý baráky jsou určené k privatizaci … ta probíhá již 16 let a stále tyto baráky nejsou zprivatizované. Proč?

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné