Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Odvolání ředitele střední průmyslové školy Na Třebešíně"

Eva Fišerová
01 01.03.2016
Sledujte tento dotaz

Důrazně protestuji proti Vámi navrženému odvolání ředitele SPŠ Na Třebešíně RNDr. F. Bártla. Do této školy chodí naše dítě, o žádné šikaně neví, na známky se musí učit. Dr. Bártl j kromě toho i skvělý učitel matematiky. Škola je oproti jiným SPŠ nadprůměrně vybavená a to je zásluha toho vedení jehož hlav si žádáte. Mám obavy, že pověřením nového ředitele školu zcela rozvrátíte a propadne se do stejně bezútěšného stavu v jakém jsou ty, které jsme měli možnost vidět. Už teď je kvůli mediální masáži odvolán ples školy, a to je to nejmenší zlo. Prosím, vyčkejte závěr vyšetřování a osud trestaných žáků konzultujte s odborníky, hlas lidu není vždy hlas Boží, natož bulváru.
S pozdravem
Mgr. E. Fišerová

Odpověd

14.03.2016

Dobrý den, pan ředitel byl rozhodnutím Rady hlavního města Prahy dne 24. 2. 2016 odvolán a řízením školy byl pověřen počínaje dnem 29. 2. 2016 pan Ing. Václav Jahoda. Dovoluji si dále sdělit, že Rada hlavního města Prahy samozřejmě nepřistoupila k odvolání RNDr. Bártla pouze z důvodu výskytu šikany na škole či z důvodu jakési „mediální masáže“. Podle provedeného šetření byly ke dni přijetí rozhodnutí zjištěny skutečnosti, které v souhrnu naplňují zákonné důvody pro odvolání ředitele dle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, a to z důvodu závažných pochybení při šetření výskytu šikany na předmětné škole. Rozhodnutí, jež jsme ve věci odvolání ředitele RNDr. Bártla přijali, je konečné a podložené relevantními skutečnostmi. Jsem přesvědčen, že pan Ing. Václav Jahoda je schopen jakožto pověřený ředitel překlenout toto nelehké období ku prospěchu školy a že se odborné komisi podaří v nadcházejícím výběrovém řízení nalézt do čela školy po odborné i manažerské stránce vhodnou osobu. Situaci na škole budeme společně s Odborem školství a mládeže Magistrátu hlavního města Prahy důkladně sledovat a poskytneme současnému pověřenému řediteli i novému vedení maximální součinnost. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné