Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Opatření související s otevřením tunelu Blanka"

Marek Bělor
27 27.01.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku, v usnesení Rady HMP č. 2165/2013 bylo rozhodnuto o opatřeních souvisejících se zprovozněním tunelu Blanka. Ta se však z přípravy humanizace Severojižní magistrály, zabránění tranzitu centrem či revitalizace Žitné ulice smrskla na několik úprav světelných signalizací. Existuje nějaká odborná studie, v níž je zdůvodněno, proč se jednotlivá opatření mají nebo nemají realizovat? Pokud ano, zveřejníte ji? Pokud ne, znamená to, že o tom někdo rozhodl bez odborných podkladů? Kdo to byl? A kdo je nyní osobně zodpovědný za přípravu dopravních opatření se zprovozněním tunelu Blanka? Díky za odpověď

Marek Bělor

Odpověd

14.04.2015

Vážený pane Bělore, usnesením č. 2165/2013 Rada HMP pověřila Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, aby ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy prověřila možnosti realizace vybraných opatření ke zklidnění dopravy v centru města. Ve smyslu uvedeného usnesení byly prověřovány tyto náměty:

  1. Nová světelná signalizační zařízení (SSZ) v trase tzv. severojižní magistrály (SJM): Z navrhovaných SSZ se předpokládá realizace dvojice světelně řízených křižovatek SJM s Wenzigovou ulicí. U ostatních námětů na SSZ byla detekována řada rizik a lokálních komplikací.
  2. Dopravně-urbanistické úpravy v okolí SJM: Vzhledem k očekávaným finančním nárokům na realizaci urbanisticky kvalitního pojetí (a na základě rozporuplných názorů dotčených subjektů) je nutné nejprve zpracovat komplexní urbanistickou, dopravněinženýrskou studii.
  3. Bezmotorová doprava na SJM: Z dosavadních závěrů podrobných projednávání vyplynulo, že zavedení cyklistické dopravy na komunikace 5. května - Legerova I Sokolská I Mezibranská - Wilsonova není zejména z hlediska bezpečnosti realizovatelné. Případné snížení kapacity komunikace vyčleněním vyhrazeného pruhu pro cyklistickou a/nebo hromadnou dopravu v každém směru by vyvolalo fatální dopady na plynulost dopravy v celém širším okolí magistrály.
  4. Zneprůjezdnění Malé Strany a Smetanova nábřeží: Úplné přerušení provozu nebylo doporučeno mimo jiné s ohledem na zachování dopravní obslužnosti území. Předpokládám, že po stabilizaci dopravní situace po zprovoznění tunelového komplexu se budeme náměty na zklidnění obou nábřeží intenzivněji zabývat.
  5. Úprava dopravního režimu v Žitné ulici: Navržená úprava se opírá zejména o zavedení protisměrné cyklistické dopravy, dle shromážděných názorů se však jedná zejména ve střední části ulice Žitné o řešení z bezpečnostního hlediska nevhodné. Doporučuje se proto zpracování komplexní urbanistické studie, která by definovala i koncepci vedení cyklistické dopravy v tomto území. V souvislosti se zprovozněním tunelového komplexu lze očekávat mírný pokles dopravy, který vytváří určitý potenciál pro zamýšlené změny.
  6. Usměrnění nákladní dopravy: Výstavbou TKB dojde ke vzniku nové trasy, která vytváří možnost k převádění některých dopravních vztahů tranzitní těžké nákladní AD přes Prahu. Na závěr mohu konstatovat, že prioritou města je dokončení rozestavěné části Městského okruhu v letošním roce. Z došlých stanovisek víceméně vyplývá, že razantní zklidňující prvky se mají realizovat až po zprovoznění tunelového komplexu Blanka, kdy bude znám skutečný dopad této dopravní stavby. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Blanka
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné