Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Otázky ke slučování středních škol"

Tereza Kopecká
18 18.10.2016
Sledujte tento dotaz

Vžená paní radní,
souhlasím s Vámi, že je potřeba optimalizovat školy, které nejsou dostatečně využívané. Po přečtení Vašeho vyjadření - tiskové zprávy, které bylo vyvěšeno na stránkách MHMP dne 12. 5. 2016. V jisté části Vašeho vyjádření Vám dávám za pravdu, ale vysvětlete mi prosím, jakou roli ve slučování středních škol hraje Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5?
Jak je mi známo, tato škola již od svého vzniku v roce 1998 byla vždy plně využita a měla výsostné postavení mezi pražskými školami. Ve svém vyjádření uvádíte, že ke slučování by mělo dojít zásadně z důvodu neutěšitelné personální situace, a že si od toho slibujete ušetření financí. Proto mám na Vás několik otázek k zodpovězení.

 1. Po březnovém odvolání ředitelky školy došlo ve škole k výraznému posunu mezilidských vztahů. Mluvil někdo z Rady HMP s učitely a zaměstnanci na dané škole, mluvila jste snad s nimi Vy osobně a zeptala jste se na jejich osobní názor? Celou situaci řešil MHMP až tehdy, když se celá situace začala řešit mediálně.
 2. Z jakého opravdového důvodu má dojít ke sloučení Středního odborného učiliště služeb, Praha 9 se Střední školou – Centrem odborné přípravy technickohospodářské v Praze 9?
 3. Proč se slučuje škola služeb a uměleckých řemesel se školou zaměřenou na technické obory? (považuji to za nelogické, chaotické a nahodilé rozhodnutí).
 4. Jaké finanční úspory máte namysli v případě této školy, když všichni víme, že se jedná o úsporu v rámci "pouze" několik stovek tisíc - což je pro zřizovatele témeř zanedbatelá částka a musíme si uvědomit, že do základních škol míří silné ročníky budoucích středoškoláků - což je realita.
 5. Je Vaš návrh, který chcete přednést na Radě HMP a Zastupitelstvu HMP s cíli národní vzdělávací politiky - cíli kurikulárních dokumentů tzv. Bílou knihou a programovém prohlášení strany? Všichni máme v paměti, jak dopadl podobný návrh v roce 2011.
 6. Proč nebylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace tak, jako to bylo v případě Střední průmyslové školy na Třebešíně?
 7. Z jakého důvodu jste společně s ředitelkou odboru školství Mgr. Lenkou Němcovou neinformovali o svých plánech nejprve pracovníky školy, žáky a především rodiče a teprve poté vydat tiskové prohlášení? (Podle mých informací se tak uskuteční ve škole až 24. 5. 2016). Nebo byste se alespoň měli dohodnout na informacích, které podáváte mediím. Vy konkrétně jmenujete školy, kterých se sloučení týká a ředitelka odboru školství celou věc tají.
 8. Kdo bude vysvětlovat zákonným zástupcům a žákům to, že název Střední odborné učiliště služeb, Praha 9 úplně zanikne.
 9. Kde je záruka, že některé obory (zlatník a klenotník, umělcký rytec, pánský krejčí, starožitník) které jsou prohlášeny Ministerstvem školství, mládeže, tělovýchovy sportu za UNIKÁTNÍ zcela nezaniknou? (vždy je to na rozhodnutí ředitele školy zda obory otevře nebo ne)?
 10. Jistě máte k dispozici finační analýzy a vypracovanou koncepci. Můžete jí předložit veřejnosti?

Děkuji za vysvětlení.

Ing. Tereza Kopecká, Ph.D
ekonom a zákonný zástupce žáka školy

Odpověd

07.11.2016

Vážená paní Kopecká,

 

děkuji Vám za Vaše dotazy k plánovanému sloučení SOU služeb se Střední školou – Centrem odborné přípravy technickohospodářské v Praze 9 a dovolím si na ně reagovat:

  V první řadě bych Vás ráda ujistila, že plánovaným sloučením těchto 2 škol nedojde k žádnému dopadu na žáky ani učitele školy, výuka bude nadále kontinuálně probíhat ve všech stávajících objektech, ve stejných oborech, stejných třídách se stejnými učiteli, podmínkou bude samozřejmě odpovídající odborná kvalifikace. Vzdělávací nabídka bude zachována v plné šíři. Nedojde tedy k žádné viditelné změně, pouze namísto paní Křížové, která v řízení školy naprosto selhala (byla vybrána v konkurzu v březnu 2014), již nebudeme vypisovat další konkurz, nýbrž školu bude řídit odborník s mnohaletými zkušenostmi, který má jasnou vizi a chuť nově vzniklou multioborovou školu dál pozitivně rozvíjet. Ráda Vás s panem ředitelem seznámím a provedeme Vás po škole COPTH, věřím, že toto setkání rozptýlí Vaše zcela logické obavy z chystané změny.

  Sloučením 2 příspěvkových organizací vznikne multioborová škola, která bude vychovávat odborníky s dobrou uplatnitelností na trhu práce.

  Z ekonomického hlediska se jedná o snížení počtu příspěvkových organizací a úsporu nákladů na vedení příspěvkové organizace.

  Dojde k maximálnímu využití potenciálu nástupnické školy a efektivnějšímu využití materiálního a personálního zázemí. Větší organizace může lépe koordinovat vzdělávání a využít kvalifikaci pedagogů = pozitivní efekt pro učitele.

  Nástupnická organizace se vyznačuje silným a zkušeným vedením, které již v minulosti dokázalo konsolidovat problematickou školu - tento postup již byl dojednán s ředitelem nástupnické organizace Mgr. Ležalem i Mgr. Legátovou, která je nyní pověřena řízením SOU služeb a i z její strany jsem zaznamenala kladný postoj k tomuto řešení situace ve škole.

  Dříve, než o této věci rozhodne Rada HMP a ZHMP, uskuteční se 24. května schůzka s učiteli i rodiči a žáky, kde budeme moci všechno podrobně prodiskutovat.

  Pozitivní dopady sloučení spatřujeme ve stabilizaci vedení, pedagogického sboru i sociálního klimatu ve škole, zapojení do mezinárodních projektů, zvýšení spolupráce se sociálními partnery atd.

  V neposlední řadě si Vás dovoluji ujistit, že žádné kroky MHMP jakožto zřizovatele škol nejsou ovlivněny postojem médií - mně osobně i ostatním kolegům jde primárně o kvalitu a rozvoj škol a dobré podmínky pro pražské učitele i žáky - postoj médií byl v případě odvolání ředitelky SOU služeb zcela lhostejný. Situace na škole byla neutěšená delší dobu, řešili jsme mnoho stížností na způsob řízení školy ze strany bývalé ředitelky atd. Ve škole jsme také před časem byli s předsedou výboru panem Nacherem a hovořili s některými vyučujícími.

  Bohužel však bývalá ředitelka na naši výzvu již před mnoha měsíci odmítla sama rezignovat a jak jistě víte, zákon je v případě odvolání ředitele školy velmi striktní. Pokud není k dispozici dostatek důkazů a podkladů k odvolání, bylo by nezákonné a pokud by se ředitel domáhal svého práva u soudu, zřejmě by vyhrál a situace by byla pro školu ještě více neúnosná. K odvolání ředitelky tak došlo okamžitě poté, co jsme měli dostatek podkladů k jejímu odvolání v souladu se zákonem - zcela zásadní byla zpráva České školní inspekce a související Protokol. Věřím, že tento postup MHMP byl správný, protože unáhlené odvolání bez důkazů by sice možná přineslo řešení rychlejší, ale do budoucna s ohledem na vysoké riziko neúspěchu pro případ soudního sporu by takové řešení bylo zcela kontraproduktivní.

  Veškeré podrobnosti plánovaného sloučení jsme připraveni nejen s Vámi osobně prodiskutovat na společné schůzce 24. května, a to i za účasti pana ředitele Ležala. Pevně věřím, že Vás tato schůzka i pan ředitel přesvědčí, že jde o nejlepší řešení pro žáky i učitele školy i pro školu samotnou.

  S přátelským pozdravem

  Irena Ropková

Ing. Mgr. Irena Ropková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Do oblasti mé působnosti spadá problematika školství a evropských fondů v hlavním městě. Na starost tak mám rozvoj vzdělávání a vzdělávací soustavy, navyšování kapacit ve školských zařízeních, zkvalitňování výuky a současně správné nastavení výzev a podporu aktivního čerpání evropských fondů.

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné