Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Ovlivnění ovzduší výstavbou v okolí stanice metra Invalidovna"

Hana Andrlová
18 18.12.2015
Sledujte tento dotaz

Vážená paní Plamínková, děkuji za Vaši velmi obsáhlou odpověď. Ráda bych ovšem bez ohledu na různé (a zajímavé vyhlášky) položila dotaz, zda opravdu považujete nárůst aut v naší ulici z cca 50 na 950 za 24 hodin za neovlivňující ovzduší , což uvádí studie k výstavbě a to pouze u jedné stavby nad stanicí metra Invalidovna. Ale naproti se staví Rustonka, což jsou další auta, a hned u našeho domu začínají další - KinderGarden - další auta. Kdo toto vše spočítal ? Kde najdu předpokládaný součet nárůstu aut z těchto tří staveb ? Rozhodně není možné aby stačilo parkování - už teď nestačí. V okolí našeho domu ubývá zeleně a vše vyhrávají developeři. Jak je možné, že na tak malém prostoru v centru vyrostou tak vysoké budovy (KinderGarden) a tím pádem takový nárůst aut? Bývala tu přízemní školka, pak zeleň. Kdo myslí na občany v návaznosti na tři obrovské staveniště ? Jak v tom prašném prostředí a hluku obyvatelé domu v ulici K Olympiku mají žít ? S pozdravem Hana Andrlová

Odpověd

11.01.2016

Vážená paní Andrlová, území přiléhající k sídlišti Invalidovna, zejména v okolí komunikací Sokolovská a Rohanské nábřeží, prochází v současnosti v souladu s platným územním plánem hlavního města Prahy rozsáhlou proměnou. Tato proměna je výsledkem postupného hledání nového funkčního využití ploch bývalých průmyslových areálů. Právě tyto nevyužité plochy se jeví jako vhodné pro realizaci nové výstavby městského charakteru, která bude odpovídat významu lokality s ohledem na její polohu vůči centru města i dobrou dopravní dostupnost. S tvorbou „nové“ městské čtvrti souvisí i dostavba na místě bývalé mateřské školy při ulici Nekvasilova a nad stanicí metra Invalidovna. Jsem si vědoma, že takto rozsáhlá stavební činnost s sebou přináší i řadu negativních jevů. Především v době samotné výstavby mohou být obyvatelé okolních bytových domů vystaveni zvýšené hladině hluku a emisím prachových částic. Cílem orgánů hlavního města Prahy podílejících se na povolování předmětných stavebních záměrů bylo stanovením vhodných podmínek pro fázi výstavby omezit tyto negativní vlivy na únosnou mez. V rámci stavebního řízení je standardně stavebníkům ukládán soubor podmínek pro omezení prašnosti ze stavební činnosti (zkrápění staveniště, čištění vozovek, plachtování prašného materiálu, apod.). Věřím rovněž, že případné snížení komfortu Vašeho bydlení bude pouze dočasné a následný provoz budov po skončení fáze jejich výstavby se na kvalitě života obyvatel v dané oblasti projeví již minimálně. K otázce dopravy vyvolané provozem předmětných stavebních záměrů bych ráda uvedla, že na určitých úsecích komunikací sídliště Invalidovna opravdu dojde k nárůstu dopravy. Půjde především o příjezdové komunikace bezprostředně navazující na podzemní garáže jednotlivých objektů. Značná část emisí vznikajících při rozjezdu motorových vozidel však bude odvedena odvětráním garáží nad střechu objektů a tyto emise tak nebudou zasahovat ve zvýšené míře okna obytných domů v okolí. Nová výstavba pochopitelně zvýší zátěž území, minimálně ve srovnání se stavem vzniklým po ukončení průmyslových provozů v dané oblasti. To však samo o sobě ještě nemůže být důvodem pro nepovolení takové výstavby. Opačný přístup by vedl k zamezení jakéhokoliv rozvoje hlavního města Prahy, neboť téměř každá činnost v území zpravidla v určité míře přispívá k zatížení životního prostředí. Úkolem orgánů státní správy je posoudit, zda vlivem takové činnosti nedojde v součtu s již existujícím stavem k překročení limitů přípustné míry zatížení území stanovených v platných právních předpisech. Vlivy jednotlivých záměrů budovaných v oblasti Invalidovny byly posouzeny ve zjišťovacích řízeních dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro hodnocení vlivů na ovzduší byly zejména rozptylové studie. Údaje v rozptylové studii přitom nezohledňují pouze nárůst dopravy vyvolané konkrétním posuzovaným záměrem, ale vycházejí z dopravních modelů zahrnujících všechny dopravní intenzity plánovaných staveb v okolí záměru (buď dle funkčních ploch v územním plánu, nebo dle již vydaných územních rozhodnutí). Na základě součtu vlivů všech existujících i plánovaných záměrů je pak učiněn závěr, zda v lokalitě dojde či nedojde k překročení limitů přípustného zatížení území. V případě stavebních záměrů „Rustonka – administrativně-obchodní centrum“, „Novostavba polyfunkčního domu Kindergarten“ a „Centrum Invalidovna“ orgány státní správy dospěly vždy k závěru, že imisní limity pro hlavní znečišťující látky stanovené zákonem z důvodu ochrany veřejného zdraví nebudou ani po realizaci těchto záměrů v lokalitě překročeny. Jednotlivé dokumenty tvořící podklady zjišťovacího řízení i závěry těchto řízení jsou k dispozici na níže uvedených internetových stránkách: Záměr: RUSTONKA, Praha 8 - Karlín //portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA599 Záměr: Novostavba polyfunkčního domu Kindergarten, Nekvasilova ulice, Praha 8 – Karlín //portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA591 Záměr: Zástavba okolí stanice metra Invalidovna, Praha 8 – Karlín //portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA857. S pozdravem Jana Plamínková  

RNDr. Jana Plamínková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Ovlivnění ovzduší výstavbou v okolí stanice metra Invalidovna”

  1. Kopecka
    022.2.2016 (18:26)

    Dobry den, uz mame dost Vasich ustavicnych vymluv a nekonecnych odpovedi! Nechceme v nasem okoli betonove stvury s napisy for rent for sale, ktere hraji do rukou developeru a ne nas obcanu karlinske Ivalidovny! Pokud mate usi a selsky rozum lide chteji zelen, parky, vzdelavani centra tak uz konecne poslouchejte nas a ne ty grazly developery ! Verim, ze je to tezke odolat uplatkum od developeru, kterych jde Jen o penize. No mate na svedomi zivotni uroven a zivoty lidi, tak at Vas sezere svedomi! S dlouhosahlou odpovedi se nenamahejte, cist ji nebudu!

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné