Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Plánované parkovací zóny v okolí stanice metra Ládví"

aleš podškubka
14 14.03.2016
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku,
na zastávce metra Ládví se ukazuje, že rozhodnutí ukončit zde autobusy z Mělníka a Neratovic je chybné. Zastávka Ládví je všechny nepojme, k projíždějícím přibylo dalších 300 zastavujících. V celém okolí výstupních a nástupních zastávek hrozí nebezpečí pro chodce i cestující. Autobusy, které se na zastávku nevejdou, znovu startují a jezdí parkovat na konečnou tramvají nebo na Střížkov. Přejezdy pro sídlišti znečišťují životní prostředí a zahušťují již tak frekventovanou dopravu. Asfaltový povrch komunikace Ďáblická a Střelničná je nekvalitní, díry se prohlubují a přibývá jich. Planým slibem je uvolnění parkovacích míst. Kdyby se uvolnila, tak proč se plánuje parkování rezidentů za poplatek? Kdy bude toto chybné rozhodnutí přehodnoceno?
Kdo a jakou částkou hradí náklady na provoz PID na území hlavního města Prahy?
Děkuji za odpovědi. Aleš

Odpověd

11.04.2016

Dobrý den, nyní již máme za sebou roční zkušenost z provozu příměstských autobusových linek z oblasti Mělnicka a Neratovicka ke konečné stanic metra Ládví. Na základě těchto zkušeností můžeme zodpovědně zhodnotit skutečné přínosy i nedostatky vyvolané touto změnou od dubna 2015. Dosavadní zkušenosti organizace ROPID a dopravců, podpořené nezávislou analýzou Fakulty stavební ČVUT v Praze jasně ukazují, že Ládví bylo tou nejlepší volbou ze všech možných řešení ukončení příměstských autobusů z oblasti Mělnicka a Neratovicka. Jakékoli jiné řešení (tedy převedení autobusů na terminálu Letňany nebo jejich návrat na terminál Nádraží Holešovice) by bylo pro hl. m. Prahu dražší, pro cestující na těchto linkách komplikovanější i časově náročnější a také i pro celkové životní prostřední na území hl. m. Prahy více zatěžující. Jsme si vědomi toho, že v okolí konečné zastávky Ládví není dostatek odstavných ploch pro autobusy, proto jsou tyto vozy pro období přestávky mezi ranní a odpolední špičkou odstavovány na nejbližších volných obratištích Sídliště Ďáblice a Poliklinika Prosek. Tyto jízdy však autobusy vykonají pouze jednou denně. V celkovém objemu ostatní automobilové dopravy je toto zanedbatelné. Co se týče zátěží ulic Střelničná a Ďáblická: hlavní a největší zátěží pro tyto komunikace je individuální automobilová doprava, nikoli ta autobusová. Jsme si však vědomi nutnosti udělat pro místní obyvatele maximum a proto organizace ROPID připravila projekt možného zklidnění ulice Střelničná tak, aby byla přívětivější hlavně pro chodce a pro autobusy veřejné dopravy, kterou chceme před dopravou individuální preferovat. Zároveň chystáme odklon některých expresních autobusů z Ďáblické ulice na dálnici D8, neboť tyto autobusy přímo neobsluhují zastávky v Ďáblické ulici a mohou tak tuto oblast objet po vhodnějších komunikacích. Co se týče údajné přetíženosti zastávek na Ládví: je evidentní, že například v ranní přepravní špičce může při velmi krátkém intervalu jednotlivých linek docházet ke sjíždění více vozidel na jeden čas, ale toto se běžně děje i v jiných dopravně vytížených zastávkách v Praze. S ohledem na poměrně krátké odbavovací časy zejména u městských linek a také při pouhém výstupu u příměstských linek, které zpravidla nepřesahují 20 vteřin, však takové situace rychle pominou. Věřím, že situaci v zastávce Ládví budete posuzovat optikou výše uvedených argumentů a že se nám společně dalšími nastíněnými kroky podaří aktuální stav zlepšit. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Parkovací zóny, Změny v MHD 2015
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné