Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Postup města ve věci počtu strážníků městské policie"

David Goliáš
30 30.04.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane radní, chtěl bych se zeptat, jakým způsobem řešíte nedostatečný počet strážníků MP? Tento stav je chronický, tvrající mnoho let a zajímaly by mě tedy Vaše kroky k nápravě.

Dále bych se chtěl pozastavit nad rozsahem a množstvím přestupků na úseku dopravy, konkrétně parkování vozidel v ZPS i mimo ně zejména v centru města, které nejsou MP nijak postihovány. Z rozhovorů, které příležitostně vedu se strážníky v ulicích, vyplývá, že početně, a to ani po dorovnání jejich počtu do tabulkového stavu, nejsou schopni množství přestupků řidičů zvládat. Osobně považuji za plýtvání prostředků daňových poplatníků, když dokumentaci špatně zaparkovaných vozidel provádějí příslušníci MP, kteří procházejí složitým výběrovým řízením včetně psychotestů a jsou nadstandardně odměňováni. MP by primárně měla udržovat pořádek a zákonnost v ulicích, jak ve dne tak v noci. Jak je známo, ani v tomto ohledu není stav, zejména v centru města, uspokojiný. Dokumentací přestupků v parkování se mohou v mnohem větších počtech zabývat civilní zaměstnanci MP nebo magistrátu, jak je to poměrně běžné v jiných městech Evropy. Dle mého názoru to umožňuje i zákon o přestupcích. Praha by se mohla a měla inspirovat i jinými městy v ČR, kdy MP běžně i pro hlídkovou činnost v ulicích používá civilní zaměstnance, kteří asistují strážníkům MP, včetně řešení přestupků na úseku dopravy. Tím je možné zvýšit počet hlídek MP v ulicích, zvýšit tak bezpečnost a úctu lidí k zákonům a ušetřit rovněž nemalé prostředky města.

Můj poslední dotaz se týká Odboru dopravněsprávních činností MHMP. Dle informací města tento odbor stále není schopen projednat řádově statisíce přestupků v silniční dopravě a tyto jsou následně po době jednoho roku promlčeny. Co s tímto tristním stavem hodlá rada města dělat? Děkuji za odpovědi

Odpověd

10.06.2015

Dobrý den,

předem mi dovolte, abych Vám poděkoval za Váš zájem o činnost pražské městské policie. Městská policie hl. m. Prahy (dále jen „městská policie“) má v rámci bezpečnosti v hlavním městě svoje nezastupitelné místo a osobně mě těší, že si toto veřejnost také uvědomuje a zajímá se o práci strážníků.

Nyní bych rád odpověděl na Vaše dotazy. Vedení hlavního města Prahy společně s vedením městské policie rozhodně neberou nedostatečný počet strážníků v řadách městské policie na lehkou váhu. K současným 245 neobsazeným místům strážníků v přímém výkonu služby velmi pravděpodobně přibude dalších přibližně 100 volných míst, které vzniknou poté, co budou muset opustit řady městské policie ti strážníci, kteří do konce letošního roku nepředloží zákonem stanovený kvalifikační předpoklad, a to středoškolské vzdělání s maturitou. Z tohoto důvodu městská policie připravila řadu benefitů, kterými chce práci strážníka, co nejvíce zatraktivnit. Bývalé i současné vedení města tyto benefity jednomyslně podpořilo a od poloviny loňského roku jsou realizovány. Mezi nové benefity například patří náborový příspěvek, příspěvek na dopravu, příspěvek na bydlení, příspěvek na stravu, navýšení rizikového příplatku a další. Věříme, že těmito kroky se nám podaří doplnit počet strážníků do plánovaného stavu.

K Vaší druhé otázce týkající se rozsahu a množství přestupků na úseku dopravy, konkrétně parkování vozidel v ZPS (zóny placeného stání). Nedomnívám se, že by strážníci nezvládali řešit problémy s parkováním v ZPS. Jen za první čtyři měsíce letošního roku strážníci městské policie odhalili a projednali nebo oznámili celkem 39 960 (modrá zóna) a 23 223 (oranžová a zelená zóna) přestupků souvisejících se ZPS. Za rok 2014 to pak bylo celkem 97 922 (modrá zóna) a 50 459 (oranžová a zelená zóna) přestupků.

K Vašemu podnětu, zda by se přestupky v dopravě nemohli zabývat civilní zaměstnanci, mohu pouze odkázat na současnou platnou legislativu, která neumožňuje, aby někdo jiný, než strážník či policista tyto přestupky řešil, nebo oznamoval správnímu orgánu.

Bc. Libor Hadrava

Bc. Libor Hadrava (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné