Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Postup výstavby Pražského okruhu s dopadem na Spořilov"

Jarka Veselá
19 19.12.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane radní, dostavba D 511 do Běchovic má podle Vašeho předsedy reálnou šanci na zahájení až v roce 2019. To je snad špatný vtip, po tolika ubezpečeních, jak tato vláda urychlí dostavbu dálnic a liniových staveb. Když tu před volbami stál na mostě přes Spořilovskou, byl tak optimistický, takže tenhle termín je studená sprcha. Vím, že jste vždy podporoval obyvatele Spořilova. Ale tohle je už prostě neúnosné! Pět let do začátku? Co se bude dít celou dobu mezitím, když výkup pozemků může být do 2 let, trasa je dávno schválená, peníze prý jsou.... Opravdu se nedá s panem ministrem dopravy jednat o rychlejším postupu? Kdysi se uvažovalo o vládním zmocněnci pro dostavbu PO, neměla by alespoň Praha jmenovat svého "muže", který by se trvale snažil věci posouvat a prosazovat? Můžete zatím alespoň pokračovat s drobnými kompenzacemi pro Spořilov? Nasadit sem autobusy s filtry, vysadit mnohem více keřů a stromů, klidně i mezi oba pruhy Spořilovské, zaplatit lidem poblíž trojitá okna, tlačit na těžké zastřešení Spořilovské, zjednosměrnit ulici Ke Spořilovu....vždyť na radnici Prahy 4 máte svého spolustraníka na dopravě, ing. Bodenlose! S tím je velmi rozumná řeč. Prosím!!!! A předem děkuji za každou pomoc.

Odpověd

13.01.2015

Dobrý den,

problematickou dopravní situací v oblasti Spořilova se zabývá hl. m. Praha a přijalo již nespočet opatření ke zlepšení životního prostředí a dopravní situace.

Z přijatých protihlukových opatření lze uvést výstavbu protihlukových stěn a valů, protihlukovou stěnu podél Jižní spojky v úseku Spořilovská - Záběhlická v délce 450 metrů a výšce 6 metrů. V lokalitě u sídliště Spořilov I., kde už v současné době existuje protihluková zeď, jde o její doplnění formou nového obkladu a utěsnění. Další akcí je uplatnění mobilní protihlukové stěny na ulici Spořilovské od Jižní spojky směr Severní I, a to ve dvou částech - první úsek v délce 100 m, druhý v délce 220 metrů. Dále se připravuje výstavba protihlukového valu doplněného o protihlukovou stěnu před tzv. Spořilovským pláckem a také osazení protihlukové zábrany na nově zprovozněném mostě na Kačerově. Studijně byly prověřeny i varianty ve formě zakrytí celé komunikace Spořilovské a byla zahájena předprojektová příprava této akce.

V rámci snížení hluku bylo na komunikaci Spořilovská v celém jejím úseku navrženo a osazeno dopravní značení k omezení nejvyšší dovolené rychlosti na 50 km/h pro všechna vozidla a k vynucení respektování snížené rychlosti jízdy bylo realizováno osazení úsekové měření rychlosti.

V oblasti „Starého Spořilova“ (tzv. Spořilovský plácek) bylo na Jižní spojce podél zástavby osazeno dopravní značení omezující rychlost jízdy nákladních automobilů na 60 km/h v nočních hodinách od 22 hodin večer do 6 hodin ráno.

K omezení jízd těžkých nákladních automobilů (TNA) bylo prověřeno a realizováno přerozdělení intenzit jejich dopravy vyloučením jízd TNA obousměrně po komunikaci Spořilovské v úseku „MUK Záběhlice - MUK Spořilov - východ“ s jejich vedením ve směru „MUK Záběhlice - MUK Spořilov - východ“ tak, že TNA od MUK Záběhlice ve směru na komunikaci Brněnskou a dálnici D 1 v MUK Spořilov - západ odbočují na rampy MUK, dále po komunikaci Ke garážím a po nově obnoveném mostě přes Jižní spojku na komunikaci 5. května a dálnici D1.

Systémovým řešením problémů s dopravou v oblasti Spořilova je výstavba jihovýchodní části Pražského okruhu (stavba 511 SOKP), kterou zajišťuje Ředitelství silnic a dálnic ČR. Hlavní město Praha trvale vytváří tlak na Ministerstvo dopravy ČR, aby tato akce patřila mezi hlavní investiční priority a byla realizována co nejdříve.

Významnou komplikací přípravy stavby 511 Pražského okruhu bylo její vyškrtnutí ze Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy, ZÚR (dokumentu nadřazeného územnímu plánu) rozsudkem Nejvyššího správního soudu v roce 2011. Proto byla připravena, projednána a schválena Aktualizace č. 1 ZÚR. V rámci předepsaného procesu schvalování ZÚR bylo nezbytné vypořádat všechny připomínky, Aktualizace č. 1 je vydána s účinnosti od 1. 10. 2014. Nyní musí investor stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), aktualizovat dokumentaci pro územní rozhodnutí, tak aby stavba splnila všechny požadavky, včetně požadavků na ochranu životního prostředí v jejím okolí, získat předepsaným správním postupem platné územní rozhodnutí, zajistit dokumentaci pro stavební povolení a získat předepsaným správním postupem stavební povolení, vykoupit pozemky a zajistit všechny související činnosti při přípravě stavby.

S pozdravem

Petr Dolínek

Poznámka moderátora: Dotaz byl zodpovězen již 31. 12. 2014, ale z důvodu přeformátování a zpřehlednění odpovědi bylo datum uložení změněno.

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Doprava, Pražský okruh
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné