Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Před 574 dny jsem podal"

Štěpán Jůza
25 25.06.2020
Sledujte tento dotaz

Před 574 dny jsem podal hl. m. Praze žádost o poskytnutí (a tím pádem následné zveřejnění) základních informací o veřejném osvětlení hl. m. Prahy, tj. pasportu osvětlení a databáze zjištěných a nahlášených závad s údaji o jejich odstranění, včetně informací o kontrolách a případných sankcích se strany hl. m. Prahy vůči předchozímu i dnešnímu dominantnímu správci osvětlení a dodavateli těchto služeb. Od té doby vedoucí odboru hospodaření s majetkem Ing. Jan Rak jménem hlavního města Prahy tuto žádost jedenáctkrát en bloc odmítl a ministerstvo vnitra jeho rozhodnutí jedenáctkrát pro nezákonnost a "nepřezkoumatelnost" zcela zrušilo. Ing. Jan Rak v těchto rozhodnutích MHMP naprosto pošlapává právo, opakovaně a soustavně ignoruje názor odvolacího orgánu, používá až absurdní výmluvy a obstrukce včetně lží a zřejmě spoléhá na to, že vedení magistrátu i politické vedení hlavního města Prahy bude tento jeho přístup podporovat a krýt, což se zatím skutečně děje: rada města ani vedení magistrátu dosud nebyly schopny ani ochotny proti soustavnému a opakovanému porušování zákona Ing. Rakem jakkoliv účinně zakročit. K tomuto nezákonnému a nemorálnímu jednání Ing. Rak zneužívá své podřízené, vyřizující pracovníky, čímž jistě hrubě narušuje jejich důstojnost a mravní a profesní integritu. Odvolací orgán i ve svém posledním rozhodnutí uvádí, že byly "veškeré důvody povinným subjektem uváděné nadřízeným orgánem vyvráceny". Pouze jednou zpočátku poskytl MHMP jakousi tabulku dat neúplných a záměrně znehodnocených natolik, že byla naprosto nepoužitelná (pouze seznam identifikačních čísel světelných míst, který jednak byl zjevně neúplný, jednak identifikační čísla nebylo možno přiřadit konkrétním světelným místům ani konkrétním zařízením). Je ovšem faktem, že na obstrukčním kolotoči se podílí též ministerstvo vnitra jako nadřízený orgán, které podle novelizovaného informačního zákona od 1. ledna 2020 má v případě, že neshledá důvody pro odmítnutí žádosti, jednoznačně povinnost řízení zastavit a současně povinnému subjektu přikázat informaci poskytnout, přičemž toto rozhodnutí lze exekučně vykonat. Ministerstvo se však této své zákonné povinnosti opakovaně vyhýbá s kafkovským odůvodněním, že pokud povinný subjekt tyto informace odmítl poskytnout jemu jakožto nadřízenému orgánu, je odmitnutí nepřezkoumatelné a tudíž nelze poskytnutí informací povinnému subjektu přikázat. Podobně vyhýbavý obstrukční postup ovšem volí i ÚOOÚ jakožto přezkumný orgán. Ministerstvo vnitra jako odvolací orgán ve svých rozhodnutích "nabízí" možnost, abych se jako žadatel obrátil na soud s žalobou proti rozhodnutí povinného subjektu, který činí obstrukce - tedy proti hlavnímu městu Praze. To ovšem dle zákona je možné teprve tehdy, když žadatel vyčerpá všechny řádné opravné prostředky, a ty se v rámci tohoto nekonečného obstrukčního kolotoče jeví nevyčerpatelné. Mám tedy dotaz na Vás, pane primátore, a zároveň na další radní, zejména radního pro správu majetku, radního pro transparentnost a rozvoj otevřených dat a další pány a paní radní, jestli opravdu jste srozuměni s tím, že toto vedení města se svým dlouhodobým postojem zapisuje do historie pošlapáváním zákona, netransparentností, nezodpovědností a arogancí vůči veřejnosti a souběžně vytvářením virtuální potěmkinovské PR reality, která s tou skutečnou, programově utajovanou, má málo společného. Opravdu dodržování zákona úředníkem magistrátu musí občan vymáhat soudně, protože vedení magistrátu ani politické vedení hlavního města není schopno zajistit, aby hlavní město Praha v samostatné působnosti zákon respektovalo? Jste Vy jako primátor a ostatní radní ochotni se k mé snaze o transparentnost správy hlavního města připojit a nějakým způsobem ji podpořit? Nebo od vás a vašich koaličních politických stran nelze nic takového očekávat?

Odpověd

13.07.2020

Dobrý den, pane Jůzo, prosím, pošlete mi k tomu víc informací na e-mail zdenek.hrib@praha.eu. Děkuji.

MUDr. Zdeněk Hřib (Bývalý radní)

Primátor hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Před 574 dny jsem podal”

  1. Štěpán Jůza
    0526.5.2021 (20:57)

    Dobrý den, poslal jsem obratem, ale ani po urgenci jste nijak nereagoval. A váš odbor pro hospodaření s majetkem i nadále naprosto nerespektuje zákon, takže i když nadřízený orgán musel jeho rozhodnutí 14x pro nezákonnost zrušit, s magistrátem to nehne a ani se nesnaží předstírat, že právní názor nadřízeného orgánu respektuje, jak mu rovněž ukládá zákon.

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné