Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Proč nepodporujete ukončení příměstských linek na letňanském terminálu?"

Anna Vejšická
11 11.02.2016
Sledujte tento dotaz

Vážený pane radní,

v kulturním domě Ládví jste se přesvědčil, že občané protestují proti příměstské autobusové dopravě přesměrované z Holešovic na Ládví. Rozhodnutí o ukončení autobusů na Ládví se nemůže opírat o názory 10 anonymních respondentů. Ukončit takový počet autobusů v zastávkových pruzích umístěných po obou stranách komunikace Střelničné je rozhodnutí nesprávné a studie ČVUT ho neospravedlňuje. Letňanský terminál je bezpečný, kapacitní, je mimo obytnou zástavbu, má záchytné parkoviště, v blízkosti je Obchodní centrum. Cestovní doba je srovnatelná, cesta je bezpečnější s menší náchylností ke zpoždění. Ropid zvolil variantu, kdy několik stovek autobusů projíždí obytnou zónou k zastávce metra, která je blíže centru města. Můžete mi zodpovědět: Proč jako představitel hl.m. Prahy nepodporujete ukončení příměstských linek z oblasti Mělnicka na letňanském terminálu?

Děkuji za odpověď.

Odpověd

26.02.2016

Dobrý den, ROPID zvolil tuto variantu s úmyslem celkově zlepšit cestování veřejnou hromadnou dopravou. Studie ČVUT potvrdila, že ukončení linek PID u stanice metra Ládví je v pořádku a že integrace své cíle splnila. Analýza dokazuje, že ze všech 4 variant ukončení linek autobusů z Mělnicka a Neratovicka, je ukončení linek na Ládví nejvhodnější. To platí jak z pohledu vlivu na životní prostředí, včetně působení na přilehlou zástavbu, tak i z pohledu požadavků na parkování. Integrace je navíc z velké části obyvateli podporovaná, protože dochází ke zlepšení obsluhy jejich lokality veřejnou hromadnou dopravou. Studie ČVUT tedy dokazuje, že ukončení u stanice Ládví je nejefektivnější variantou pro všechny. Není proto důvod v současné době provoz veřejné dopravy nijak výrazně měnit. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Změny v MHD 2015
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Proč nepodporujete ukončení příměstských linek na letňanském terminálu?”

 1. 0227.2.2016 (11:42)

  Vážený pane Dolínku,
  analýza doc. Vébra ze Stavební fakulty ČVUT byla na veřejném projednání samotným zhotovitelem označena za mělkou a šitá horkou! Podívejte se na záznam celého večera, kterého jste se účastnil pouze chvíli (//www.youtube.com/watch?v=L-pJu-nI1yA). Ostatně jste to slíbil, že ho shlédnete a na dotazy občanů, resp. jejich okruhy, bude oficiálně odpovězeno skrze radnici P8! Zatím ale ticho po pěšině, pouze tyto vaše odpovědi zde, které jsou VE ZNAČNÉM ROZPORU S VAŠÍM CHLÁCHOLENÍM OBČANŮ, KTEŘÍ NA MAGISTRÁTU VE VĚCI AUTOBUSŮ PID NA LÁDVÍ INTERPELUJÍ!

  Vy jste SLÍBIL, že se požadavky Zastupitelů P8 a občanů Prahy 8 (petici podepsalo 4000 občanů za 17 prac. dnů) budete zabývat a nyní píšete, že není důvod???

  Prosím, shlédněte si záznam a také si přečtěte Studii ČVUT a stanovisko ing. Pušmana, Ph.D. z Dopravní fakulty ČVUT a kritický rozbor studie, který byl zaslán na Magistrát hl. m. Prahy spolu s dopisem naší iniciativy.

  Že je ukončení linek v pořádku studie opravdu nedokazuje:
  Studie konstatovala na str. 29:
  Nevýhody:
  – nedostačující kapacita terminálu pro takovýto počet spojů (nízká kapacita zastávkových zálivů),
  – málo prostoru pro cestující, chybí málo krytých stání
  – nevyhovující zázemí pro odstav autobusů, pozn.: také nevyhovující zázemí pro řidiče
  – nutnost odstavu vozů v jiných obratištích (snížení ekonomiky provozu, navýšení manipulačních, tzv. jalových kilometrů) – pozn.: tzn. do budoucna nutné úpravy, čili finanční náklady – všechno toto je na Letňanech již zajištěno
  Pozn. chybí další nevýhody:
  – blízkost obytné zástavby!
  – náchylnost ke zpoždění – obytná zóna, časté opravy na kanalizaci apod., semafory, časté nehody na Ďáblické, kolony
  – tato varianta je jednoznačně nejhorší z hlediska bezpečnosti silničního provozu a chodců

  VÁM PŘIJDE NEDOSTATEČNÁ KAPACITA V POŘÁDKU? VŽDYŤ JE TO ZÁSADNÍ VĚC!
  ROPID ZATÍM POUZE PŘIDÁVÁ SPOJE, PŘESTOŽE BYLO SLÍBENO, ŽE SE TO DÍT NEBUDE!
  POPTÁVKA VŠAK BUDE LOGICKY POKRAČOVAT – TAK JAK SE BUDE INTEGRACE NA LÁDVÍ VYVÍJET DÁLE?

  Závěr studie, že Ládví je nejvhodnější varianta pro ukončení linek PID z Mělnicka a Neratovicka, je v rozporu s tím, co zaznívá napříč celým materiálem, kde se opakovaně vyskytují zmínky o nevyhovujících parametrech Ládví a nedostatečné kapacitě. MULTIKRITERIÁLNÍ ZHODNOCENÍ PROBLEMATIKY BYLO PROVEDENO CHYBNĚ, ZVOLENÁ KRITÉRIA NESPLŇUJÍ NÁROKY NA OBJEKTIVITU, čímž byla analýza degradována na úroveň subjektivní ankety, kterou zodpovědělo pouze 10 osob. Požadovaný odborný názor vlastně nezazněl.

  Nebyly posouzeny všechny příznivé i nepříznivé dopady jednotlivých variant, chybí kritéria dostatečné kapacity pro příjezdy, odjezdy a odstavy autobusů, kvalita zázemí pro řidiče a z hlediska cestujících komfortní prostor při čekání (dostatek krytých stání), tedy kritéria, která vychází pro Ládví nepříznivě, jsou však důležitá z dopravního hlediska. Méně relevantní kritéria (jako např. služby v okolí přestupního bodu), kde je Ládví hodnoceno nejlépe, jsou zdvojena. Hodnotitelé se rozhodovali pouze na základě svých zřejmě často mylných domněnek, ne na základě jasně daných podkladů. Takto nelze k objektivnímu výsledku dospět.

  KVALITA STUDIE ČVUT ROZHODNĚ NEODPOVÍDÁ JEJÍ CENĚ – 121 000 Kč!

  TO ŽE MAGISTRÁT JE S ÚROVNÍ STUDIE SPOKOJEN JE ALARMUJÍCÍ!!!
  ZÁJEM O NALEZENÍ OBJEKTIVNÍHO ŘEŠENÍ PŘIJATELNÉHO PRO VĚTŠINU ZÚČASTNĚNÝCH MAGISTRÁT ZŘEJMĚ NEMÁ.
  PROČ IGNORUJE NÁZOR MINIMÁLNĚ 4000 OBČANŮ A PŘEDSTAVITELŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI SE 100 000 OBYVATELI JEN PROTO, ABY DOJÍŽDĚJÍCÍ UŠETŘILI MOŽNÁ PÁR MINUT ČASU?
  TEN ČASOVÝ ROZDÍL V DOJEZDU DO CENTRA PŘES LÁDVÍ A LETŇANY NEBYL STÁLE DOLOŽEN, KDYŽ ROPID POŘÁD PRACUJE S JINOU NEŽ NEJRYCHLEJŠÍ TRASOU!

  Prosím vraťte se ke svým předvolebním slibům, kde jste sliboval: „Praha potřebuje sociálně ohleduplné a přátelské řízení města, v jehož středu zájmu budou Pražané a jejich potřeby. Praha se musí zaměřit na takové projekty, které město budou rozvíjet a přinášet užitek jemu i Pražanům. Nesmíme zapomínat, že v Praze žijí skuteční lidé se skutečnými problémy.“ (//petrdolinek.cz/category/media/page/2/)

  Lucie Vélová

  Přílohy

  Dopis-MHMP-Příloha-č1-stanovisko-ing-Pušmana1.pdf
  Dopis-MHMP-Příloha-č2-Rozbor-studie-ČVUT1.pdf

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné