Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Pronájem pražských věží"

Pavel P. Ries - ASORKD
02 02.02.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane radní Jane Wolfe,

obracím se na Vás jako prezident Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR. Na podzim loňského roku jsme komunikovali s Vaším předchůdcem tehdejším radním pro kulturu Ing. Václavem Novotným (dnes zastupitel za TOP 09) a to ohledně pronájmu pražských věží. O tyto věže se přirozeně zajímáme, protože je zahrnujeme zcela logicky do kulturního dědictví odkázaného nám našimi předky. Na našich webových stránkách jsme se jejich provozu a posléze změně pronajímatele, kterou prosadil pan Novotný, věnovali několikrát. Podrobnosti k celému případu najdete zde: http://www.asorkd.cz/kauzy/prazske-veze/. V posledním článku ze dne 30. 9. 2014 jsme reagovali na předvolební kampaň pana Novotného a položili jsme mu těchto 6 otázek:

 1. Jaký čistý zisk po odečtení nákladů (včetně případné dotace Muzeu hl. města Prahy) získal Magistrát za vstupné do oněch věží a památek za rok 2013 a za 3 kvartály roku 2014?
 2. Byly Muzeu HMP poskytnuty nějaké dotace na správu a pokud ano, v jaké výši?
 3. Jaké expozice (konkrétně u každé věže) byly ve věžích instalovány za ony téměř dva roky, co je spravuje Muzeum hl. města Prahy a PIS?
 4. Byla zachována jediná autentická pozorovatelna StB v ČR, jak ji zrekonstruoval předchozí pronajímatel? Pokud ne, tak proč?
 5. Bylo nějak pracováno s klubem Pražských věží, který měl cca 5000 členů? Pokud ne, tak proč?
 6. Děkujeme Vám za odpověď, kterou rádi zveřejníme na našem výše uvedeném webu.

Tyto otázky jsme panu Novotnému poslali i osobně na jeho e-mail - viz příloha. V té si můžete přečíst i jeho odpověď, ve které slibuje, že nám na naše otázky odpoví. Do dnes se tak nestalo. Jako jeho nástupci tedy pokládáme stejné otázky Vám a věříme, že na každou z nich obdržíme odpověď. Odpovědi očekává i tisíce členů klubu Pražských věží na jejichž popud jsme se začali celou kauzou zabývat.

Vážený pane Wolfe, případů problémů týkajících se kulturního dědictví řešíme více. Jednou obzvláště citlivou kauzou je oprava Karlova mostu v I. etapě a chystané etapy další. I zde nám bývalým radním pro kulturu V. Novotným nebyla zodpovězena řada otázek. Rád bych se s Vámi k tomuto velmi citlivému tématu sešel osobně. Minulý týden se konal v PS PČR seminář k záměru ustanovení Restaurátorské komory ze zákona. Za ASORKD jsem zde uvedl příspěvek připomínající causu Karlova mostu, jako jedno z největších selhání památkové péče. Příspěvek v textové podobě najdete také v příloze tohoto dotazu.

Přeji hezký den. Za ASORKD: Pavel P. Ries

Odpověd

09.02.2015

Vážený pane,

děkuji za Váš dotaz. Prosím o strpení, problematika věží spadá pod PIS a zároveň pod Muzeum hl. m. Prahy, shromáždění podkladů pro zodpovězení Vašeho dotazu tak nyní probíhá.

Jakmile budu mít data k dispozici, najdete odpověď na všechny Vaše dotazy zde pod tímto příspěvkem v komentáři.

Děkuji za pochopení.

Přeji Vám vše dobré!

Jan Wolf

Jan Wolf (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Pronájem pražských věží”

 1. Michal Staněk - asistent radního Jana Wolfa
  0210.2.2015 (12:13)

  2015_02_10_wolf_prazske_veze


  Vážený pane,

  v součinnosti s Muzeem hl. m. Prahy a PIS níže uvádíme odpovědi na Vaše dotazy:

  1)
  Muzeum: Je nutné upřesnit, že Muzeum hlavního města Prahy nedostalo do správy věž Staroměstské radnice ( ta zůstala PIS) a částka, kterou platila firma M2C našemu muzeu za provozování věží v roce 2012 a 2013 (od 1.7.2012 do 20.1.2013) – čtyř kamenných, Petřínské rozhledny a bludiště činila 34 mil. Kč ročně. Zároveň byl muzeu od 1.7.2012 krácen od zřizovatele ( HMP) neinvestiční příspěvek o 12 mil. Kč.
  V příloze přikládám tabulku, kterou jsme dělali v lednu 2015 pro paní Kaplicky.
  Z údajů – viz výše vyplývá: čistý zisk z věží ( po odpočtu nákladů) činil:
  – za rok 2013 (od 21.1.2013 a při ztrátách při povodních) – 38 686 tis. Kč
  – za celý rok 2014 – 56 596 tis. Kč

  V tabulce je uvedeno i využití zisku na krytí nákladů (samotných věží a ostatních) a porovnání se ziskem od M2C (úroveň roku 2012 a ledna 2013).
  Z údajů je zřejmé, že po odečtení nákladů na provoz věží a náklady na nárůst zaměstnanců v ostatních odděleních v souvislosti s provozem věží zůstala muzeu, tj. hlavnímu městu Praze, na pokrytí ostatních neinvestičních potřeb (zisk z věží) v roce 2013 (od 21.1. do 31.12, tj. necelý rok) částka 38.686 tis. Kč (kdy byly v důsledku povodní tržby o cca 7,5 mil. Kč nižší) a v roce 2014 částka 56 596 tis. Kč. Za stejné období by HMP mělo od původního nájemce v roce 2013 částku 32 137 tis. Kč a v roce 2014 částku 34 000 tis. Kč. Z tohoto propočtu je evidentní, že správa věží Muzeem hlavního města Prahy je finančně efektivnější.
  Co se týče provozních nákladů na věže, je nutno zdůraznit, že jako paměťová instituce dbá muzeum na vyšší úroveň památkové ochrany a údržby a provozní péče o věže. V provozních nákladech byla kromě osobních nákladů ( mzdy, OON, odvody a soc. náklady na zaměstnace) obsažena i noční ostraha věží (především z důvodů zajištění požární ochrany), bezpečný převoz tržeb do banky, značné náklady na restaurátorskou údržbu, provoz internetu a bezpečnostních systémů, revize a veškerá provozní údržba. Z investičního fondu, tvořeného z nákladové položky odpisů, pokrýváme náklady na investiční vybavení věží – trezory na ukládání peněz, doplnění EZS, nové EPS, požární evakuační rozhlas, místní telefony. V roce 2013 se podařilo napojit EZS z věží na městskou policii a postupně vybavujeme objekty připojením na internet. V roce 2014 byly na PCO městské policie připojeny přes EZS i nové elektronické požární signalizace z kamenných věží a bludiště. Zároveň zajišťujeme pro provoz věží kvalifikované zaměstnance dobře jazykově vybavené a v dostatečném počtu, aby ad1) byli k dispozici návštěvníkům a ad2) aby bylo zamezeno poškozování významných kulturních památek, kterými věže jsou.
  Větší část tržeb (57 %) využívá muzeum na odborný a prezentační rozvoj instituce a rozsáhlejší péči o svěřené objekty.

  2)
  Muzeum: Muzeum nedostalo v roce 2013 ani v roce 2014 na správu věží žádné provozní dotace (příspěvky), naopak byl muzeu v souvislosti s předáním správy věží a Ctěnic snížený neinvestiční příspěvek o 12 mi. Kč ročně. V obou letech jsme dostali pouze účelové prostředky na údržbu věží a to: v roce 2013 částku 1 mil. Kč na zajištění havarijního stavu Prašné brány (prosinec 2014) a v roce 2014 částku 1191 tis. Kč na zajištění havarijního stavu Novomlýnské vodárenské věže a přípravu na památkovou obnovu věže z grantu z Norských fondů a dále 500 tis. Kč od odboru památkové péče MHMP na restaurování 5-ti ks zrcadel v Zrcadlovém bludišti.

  3)
  Muzeum: Kvalitní příprava stálých expozic Muzeem hl.m.Prahy, jakožto paměťovou institucí, má určitá pravidla. Expozice ve věžích jsou připravovány v odborných odděleních muzea a konzultovány s našimi předními odborníky. Při jejich přípravě jsou reflektovány odborné i expozičně-technické standardy obvyklé při vytváření obdobných expozic u nás i v zahraničí. Od podzimu 2013 do 28.6.2014 byly všechny Pražské kamenné věže propojeny s původními objekty muzea (hlavní budovou a Podskalskou celnicí Na Výtoni) interaktivní výstavou „Kdo se bojí, nesmí do Prahy“ – výstava na základě pražských legend, jejímž výstupem byla soutěž propojující zmíněné věže.
  30.4.2014 byla otevřena stálá expozice na Petřínské rozhledně „Petřín místo procházek, rozhledů a dolování“.
  6. prosince roku 2015 bude otevřena nová stálá expozice ve Svatomikulášské městské zvonici. Do expozice bude zahrnuta i část týkající se pozorovatelny STB. Expozice bude směřována k objasnění fenoménu hlásné služby jako ochrany města a jeho obyvatel včetně jejího zneužití jakožto pozorovatelny STB proti vlastnímu obyvatelstvu. Na tvorbě expozice spolupracujeme s odborníky na danou problematiku, zabývajícími se historií protektorátu a represivními složkami státu v období totality.
  Při příležitosti 700. výročí narození Karla IV. otevřeme na jaře roku 2016 stálou expozici na Staroměstské mostecké věži, která se bude týkat jak věže samotné, tak se bude vztahovat ke Karlovu mostu a k 600. výročí narození Otce vlasti Karla IV. Na Prašné bráně v současné době probíhá stavebně-historický průzkum a nutné stavební a restaurátorské úpravy pod dohledem památkářů. Výstupy z průzkumů budou též využity při tvorbě do stálé expozice Prašné brány – ta je z výše uvedených důvodů naplánována na rok 2017. Rok 2018 bude zasvěcen Malostranské mostecké věži – expozice se bude týkat Karlova mostu – jeho funkce ve městě a bezprostředního okolí věže. Každý rok otevíráme jednu věžní expozici a její plánování je promýšleno jak z hlediska finančního, tak i z hlediska významných výročí či témat.
  Na pražských věžích probíhá interaktivní hra pro malé i velké Klíče k Pražským věžím a řada dalších edukativních programů zaměřených především na děti, mládež a rodiny s dětmi.
  Na Petřínské rozhledně se konají eventové akce-např. Den s Máchou na Petříně, Hrajeme si celý den na Petříně, vánoční koncerty sborů apod.
  Pražské věže v naší správě se zapojily i do Pražské muzejní noci (Svatomikulášská městská zvonice) a do festivalu Signal, kdy instalace byla na Petřínské rozhledně a mosteckých věžích (1.ročník) a na Staroměstské mostecké věži (2.ročník).

  PIS: Věž Staroměstské radnice není koncipována jako výstavní prostor. Dokonce z bezpečnostního hlediska je vyloučeno, aby se turisté zdržovali na příchodové rampě ve věži. Pouze v jejím tubusu je instalována malá výstava, která reagovala na nedávné výročí 600 let od vzniku pražského orloje. Tato miniexpozice bude v prvním pololetí tohoto roku nahrazena novou stálou výstavou, která se připravuje. Ve věži bylo instalováno kompletně nové značení.

  4)
  Muzeum: Instalovaná pozorovatelna ve Svatomikulášské městské zvonici zachována nebyla, její instalace byla vytržena z kontextu celkové historie věže a nedá se říci, že byla autentická. V prosinci 2015 bude otevřena nová stálá expozice na Svatomikulášské městské zvonici, jejíž podstatnou součástí v podkroví věže bude i expozice týkající se pozorovatelny STB. Na tvorbě spolupracujeme s příslušnými odborníky. Prezentace této problematiky bude představena v kontextu historie hlásné služby v průběhu dějin s akcentem na události květnového povstání 1945 a její zneužití totalitním systémem.

  5)
  Muzeum: Klub Pražských věží nás během doby, po kterou máme ve správě Pražské věže, nekontaktoval, proto s ním nepracujeme. S naším Klubem přátel muzea spolupracuje Klub přátel věží a rozhleden, který zakoupil pro své členy putovní průkazku pro libovolný počet návštěv svých členů. Již třetím rokem spolupracujeme na akci Měsíc věží a rozhleden a dále na dalších akcích, které mají již dlouhodobou tradici – např. s Klubem českých turistů, Celopražská pozorovací hra Pražské věže, s Veterán klubem – běh do schodů na Petřínské rozhledně, s Českým červeným křížem, participujeme na akci Srdcerváči, Prague Games atd.

  PIS: PIC-PCT je provozovatelem jediné věže, tj. věže Staroměstské radnice. Tato skutečnost jakékoliv rozpracování myšlenky klubu pražských věží vylučuje. Pražanům nabízíme jiné věrnostní programy – příkladem může být karta 5+1 vlastivědných vycházek, která pravidelným klientům umožňuje bezplatný vstup na večerní nebo dětskou prohlídku Staroměstské radnice či vstup do radničního podzemí za symbolickou jednu korunu.
  Pražské věže, včetně názvu, převzalo Muzeum hl. města Prahy. Pokud zde nějaký klub existoval, pak by jej ABL muselo předat Muzeu. Jak bylo již výše uvedeno, Pražská informační služba – Prague City Tourism nepřevzala Pražské věže. Otázka se týká Muzea hl. města Prahy.

  Za správnost odpovědí: Michal Staněk, asistent radního Jana Wolfa

  Přílohy

  Využití-tržeb-z-pražských-věží.xlsx

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné