Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Rozšíření připojovacího pruhu na Silnici I/7 směr letiště"

Jiří Jíša
03 03.09.2015
Sledujte tento dotaz

Co takhle rozšířit připojovací pruh od Evropské k ulici Lipská (Silnice 1/7 směr Letiště) ?
Připojovací pruh je velmi krátký a místo je velmi rizikové. Odvolání se, že se dané místo bude přestavovat neberu, protože se severní varianty Pražského okruhu v nejbližších 15-20 let stejně nedočkáme. Stejně tak bych chtěl upozornit na nejhloupější přechod pro chodce na této ulici. Běžně se stává, že zmáčkne-li více chodců po sobě ráno tento semafor, ucpává se 1/7 od letiště stejně tak i v některých případech obráceně k letišti. Řešením je udělat lávku pro chodce a semafor odstranit. Myslím, že na lávku peníze jsou, pokuty už na něj rozhodně viděly. Teď chybí jen ta vůle a učinit to rozhodnutí.

Odpověd

23.11.2015

Dobrý den, křižovatka Evropská x Lipská v současné podobě vznikla v souvislosti s výstavbou Pražského okruhu (PO). Pokračovaní směrem k R 7 má vzhledem ke zvolené koncepci dalšího vedení PO pouze dočasný charakter. Prodloužení připojovacího pruhu v rámci dočasné křižovatky do doby dostavby severní části Pražského okruhu je však problematické. Podél připojovacího pruhu je osazeno svodidlo, veřejné osvětlení, kabelové vedení a oplocení. Prodloužení připojovacího pruhu by si vyžádalo přeložky všech těchto objektů a taktéž by bylo nutné provést majetkoprávní řízení na pozemky pro žádané rozšíření. Z výše zmíněných důvodů není o prodloužení připojovacího pruhu do doby dostavby severní části PO uvažováno. Pro přechod pro chodce přes ul. Lipskou byla již v minulosti zpracována studie možnosti mimoúrovňového propojení k.ú. Ruzyně a Liboce (ulice Za Teplárnou a oblasti „Padesátníku“). Jednalo se o propojení buď pouze pěší lávkou, nebo přemostěním pro pěší a osobní dopravu. Ověřením bylo zjištěno, že by stavba rovněž kolidovala s připravovanou dostavbou PO – stavbou č. 518, která má v budoucnu v daném úseku nahradit komunikaci Lipskou. Realizací části stavby č. 518 v této lokalitě by mělo být řešeno i pěší propojení výše uvedených katastrálních území bez nutnosti úrovňového křížení. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Doprava
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné