Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Termín řešení neekologické autobusové dopravy v oblasi Spořilova"

Jana Růžičková
21 21.04.2015
Sledujte tento dotaz

Výsledky výzkumů - autobusy v Praze produkují extrémní množství prachových nanočástic, rizikových pro lidské zdraví.
Dánský expert zjistil při měření v Praze za autobusy extrémní hodnoty prachových nanočástic
Stejný problém byl zaznamenán na Spořilově u autobusů na zastávkách Hlavní, Senohrabská a Lešanská při měřeních expertem z ČVUT. Pokud autobusy popojíždějí, tak jak se to děje právě na Spořilově, nepomůže ani EURO 5 a vyšší a jsou produkována kvanta škodlivin. Přestože situace na Spořilově je kritická, byl i přes naše protesty, zahlcen navíc i kloubovými autobusy, které produkují větší hluk a imise, a to dokonce i o víkendu. Přitom jejich spotřeba nafty je podle Ropidu o 20% vyšší. To znamená, že více ohrožují kvalitu ovzduší a naše zdraví. Přitom postačují standartní autobusy, protože asi 80% kloubových autobusů zde jezdí mimo špičku a o víkendu podle našich průzkumů poloprázdných. Zhoršení hlučnosti a prašnosti kvůli kloubovým autobusům je vzhledem k jejich obrovské kumulaci opravdu velmi citelné, protože např. na křížení ulic Hlavní/Senohrabská, kde dochází k největší kumulaci obyvatel, projíždí více než tisíce autobusů denně. V ranních hodinách mají dokonce jen půlminutovou frekvenci.
V Brně, na rozdíl od Prahy, podporují ekologickou MHD. Od června tam bude jezdit každý 3. autobus na zemní plyn. Nová vozidla vyprodukují za rok až o 1000 kg prachových částic méně. Podle nejnovějších zpráv je reálná dostavba okruhu v roce 2023, tento termín ale nelze garantovat. Zastupitelé HMP schválili v minulých letech usnesení o omezení kamionů na území Prahy, ale nedokázali realizovat žádné opatření. Přitom zákaz tranzitních kamionů v sídlišti na Spořilovské by byl samozřejmostí v každé civilizované zemi. Pokud město nedokáže Pražany ochránit před kamiony, pak by mělo aspoň urychleně řešit neekologickou MHD a zamezit tranzitu IAD přes vnitřní Spořilov popř. povolit vjezd jen rezidentům.
Za ekologickou lze v Praze považovat pouze tramvajovou dopravu a metro. Autobusy by měly fungovat hlavně jako spojnice s metrem a mít co nejkratší trasy. Bohužel lze pozorovat přesně opačný trend, kdy se délka trasy autobusů navyšuje, stoupá počet spojů a lidé jsou tak zbytečně vystavováni extrémním koncentracím škodlivin, a to nejen na ulici, ale i uvnitř autobusu. V době, kdy Evropská komise hrozí Praze žalobami kvůli neplnění limitů prachových částic, by měla přijít odpovídající řešení co nejdříve.
Ptám se tedy - kdy a jak bude řešena problematika neekologické autobusové dopravy na Spořilově resp. Praze? Kdy bude do oblasti centrálního Spořilova povolen vjezd pouze rezidentům? Prosím o konkrétní data a postupy, ne obecné fabulace.

Odpověd

05.05.2015

Dobrý den, jednoznačnou prioritou Hlavního města Prahy je podporovat veřejnou dopravu tak, aby se stala první volbou pro co největší část obyvatel i návštěvníků Prahy. Trvalá snaha o zvýšení podílu uživatelů veřejné dopravy na úkor dopravy individuální je vedena právě snahou o co nejlepší životní podmínky nejen pro obyvatele Prahy, včetně Vás. Je nutné zdůraznit, že emise produkované autobusy veřejné dopravy tvoří pouhý zlomek celkových emisí z dopravy obecně. Proto také i s ohledem na potřeby obyvatel nejen Spořilova, ale všech okolních částí Prahy, nepodporuji snížení rozsahu veřejné dopravy a tím i jejího dosavadního komfortu jen kvůli snížení emisí. Pravidelně prováděné přepravní průzkumy v jednotlivých autobusech Pražské integrované dopravy poskytují relevantní údaje o vytížení jednotlivých spojů. V případě dlouhodobě nevyužitých spojů nebo linek je možné takové linky určitým způsobem redukovat, avšak každou takovou úpravu je nutné řádně prodiskutovat především s jednotlivými městskými částmi. Jsem přesvědčen, že vyhověním Vašeho požadavku bychom naopak poškodili nemalou část obyvatel, kteří současnou nabídku spojů veřejné dopravy využívají. V budoucnu se počítá v oblasti Spořilova s prodloužením tramvajové trati směrem na Jižní Město, což s sebou přinese i logické snížení rozsahu autobusové dopravy. Závěrem Vás mohu ujistit, že ekologická kolejová doprava bude mít vždy přednost před dopravou autobusovou, nicméně než se tomu tak v některých částech Prahy stane, je nezbytné podporovat veřejnou dopravu jako takovou, a to i včetně její nejméně ekologické složky. Ta je totiž vždy ekologičtější než přesun jejích uživatelů do osobních automobilů. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Spořilov
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Termín řešení neekologické autobusové dopravy v oblasi Spořilova”

  1. Jana Růžičková
    055.5.2015 (18:12)

    Dobrý den,
    ekologizace dopravy znamená např. prachové filtry u autobusů, tak jak je tomu v Berlíně téměř u všech městských autobusů. Úředníci magistrátu z dopravy a ŽP a zástupce TSK se byli vzdělávat právě v Německu v této oblasti v rámci programu Life (jsou k vidění právě v tomto pořadu ČT). Proč nebudou tedy tyto poznatky přeneseny do našich podmínek? V Brně bude jezdit každý 3. autobus na zemní plyn, to je také ekologizace. Ekologizace je i náhrada hlučnějších kloubových autobusů, které produkují mnohem více škodlivin díky vyšší spotřebě nafty a víří více prachu, standartními autobusy. Všechny tyto návrhy by vedly ke zlepšení zdraví Pražanů. Řada kardiovaskulárních nemocí a úmrtí je v Praze zaviněna právě extrémní dopravou a následně znečištěným ovzduším. Pokud někde projíždí každou půl minutu autobus jako na Spořilově (kromě kamionů a IAD), jde již o významné ohrožení obyvatel, které má být řešeno. Malé srovnání – prachové nanočástice v cm krychlovém za autobusem v Praze (a na Spořilově) často okolo 100 000 a více, park 10 000, mimo Prahu 1500. Popojíždějící kolona kamionů na Spořilovské – okolo 50 000 NČ, to je dokonce jen polovina toho co vyprodukuje jediný autobus!! Když si představíte, že na Spořilově projede u Spořilovské přes 1000 autobusů denně, je to skutečně smrtící kumulace. Proto musíme trvat na urychleném řešení a ekologizaci, stejně jako i řešení extrémní IAD.
    Kromě vlastních pozorování je varující i řada nových vědeckých výzkumů v oblasti znečištění ovzduší http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/znecisteni-ovzdusi-vede-i-k-uzkostem. Změníte po těchto závažných informacích náhled na tuto problematiku?

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné