Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Ukončení autobusů PID z Mělnicka"

Josef Jůza
22 22.02.2016
Sledujte tento dotaz

Vážený pane náměstku primátorky,

od studie, která se týkala místa ukončení autobusů PID z Mělnicka, jsem čekal, že porovná současné zatížení s dalšími obdobnými přestupními místy mezi metrem a autobusy, pokud jde o zatížení a vzdálenost obytných domů. Typicky bych očekával porovnání okolí stanice Ládví s okolím stanic Háje, Budějovická, Bořislavka či Skalka, i sídlištních zastávek jako Horčičkova či Zálesí s více než dvojnásobným počtem spojů oproti Ládví.

Čekal jsem, že podrobně porovná současné zatížení lokality s tím, které bylo před prodloužením metra na Ládví a po dobu jeho ukončení tamtéž, kdy zde končila i řada linek od Proseka.
Čekal jsem, že vyhodnotí množství cestujících, kteří z jednotlivých linek ukončených na Ládví míří do centra Prahy, na východ Prahy, do Kobylis a Bohnic a dalších oblastí s odlišným dopadem změny průběhu linek na území Prahy, a pro každou skupinu vyčíslí, jak se jim změní doba cesty a počet přestupů při ukončení linek v jiném uzlu. Jen tak lze vyhodnotit, kolika lidem jak výrazně jednotlivá uvažovaná změna v ukončení zjednoduší a zrychlí či zkomplikuje a zpomalí nebo zdraží dopravu.

Nevím, komu všemu ukončení autobusů na Ládví vadí. S výjimkou domů Libeň č.p. 1969 - 1980 jsou další domy v okolí ve výrazně větší vzdálenosti od zastávek i trasy průjezdu autobusů, než je běžná vzdálenost nejbližších obytných domů od i výrazně frekventovanějších zastávek a tras autobusů na většině sídlišť v Praze, když ve starší zástavbě bytových domů projíždějí a staví bezprostředně u domů. Pouze blok č.p. 1186 – 1191 by mohl být méně zatížen, kdyby se končící autobusy neotáčely kolem tohoto bloku, ale jako dříve v Dolejškově ulici.
Čekal jsem, že bude vyčíslena nejen zátěž současná a před převedením skupiny linek z Holešovic na Ládví, ale i změny v zátěži především dvou zmíněných bloků, pokud by se vrátilo obratiště na původní místo, nebo pokud by se část nástupních zastávek přemístila do protisměru nebo posunula směrem k Davídkově ulici.

Místo objektivního zhodnocení je velká část studie zprůměrováním subjektivních názorů několika hodnotitelů bez dostatečného podložení, jak k některým závěrům došli.

Na jedné straně chápu, že málokdo má rád pod svými okny zvýšený ruch, na druhé straně každý z nás musí strpět přiměřenou míru obtěžování, kde to způsobené hromadnou dopravou je rozhodně oprávněněnější než třeba samoúčelné terorizování pyrotechnikou a ohňostroji, kterým trpí vaůná část Prahy. Hojně opakované požadavky, aby autobusy od Mělníka místo jízdy nejkratší cestou směrem ke středu Prahy k první stanici metra, kde jsop ukončeny, jely do místa ležícího 2,5 km od této spojnice, kam je to o půl kilometru dál a odkud je to nejrychlejším prostředkem, tedy metrem, o 4,5 km dále do centra, a celá cesta se do centra prodlouží o 10 minut (do jiných oblastí i více, zatímco zkrátí se jen málokomu), svědčí buď o hrubé neznalosti severovýchodní části Prahy, nebo o ztrátě soudnosti.
Silně mi to připomíná postoj, který vystihl například Karel Čapek ve svých Bajkách a podpovídkách: „Pekař: Říkám, zdražit všechny housky a všechno ostatní zlevnit; a bylo by po krizi.“. Tomu odpovídá situace, kdy se skupina lidí snaží zrušit či pokazit službu, kterou nepoužívají zrovna oni, což poškodí i normální lidi občas vyjíždějící za Prahu v celém okolí.
Opakují se pokřiky o hájení zájmů obyvatel Prahy. Přitom se zapomíná nejen na to, že část dojíždějících směřuje do Bohnic, Kobylis a okolí, ale i na to, že linky slouží nejen obyvatelům z mimopražského konce linek, ale i Pražanům včetně obyvatel Severního Města k dopravě do středních Čech. Na jednodenní cesty do přírody se velmi často vybírá přivrácený směr, lidé z Kobylis a okolí jezdí často na Kokořínsko.
Pokud by se vzbouřil každý, kolem kterého vede a zatěžuje ho logická nejkratší cesta tisíců jiných, a všem by se vyhovělo, dotkly by se komplikace jednotek až desítek procent obyvatel Prahy včetně některých samotných protestujících.

Budou doplněny nezveřejněné a možná ani dosud nevyhodnocené údaje zmíněné výše?
Bez čísel, která ukáží, zda se protestující brání běžnému obtěžování, které v zájmu fungování města a jejího dopravního systému strpí zase i v jejich prospěch také mnozí další, nebo jestli se brání, jak někteří z nich uvádějí, ohrožení zdraví jako v několika málo nejexponovanějších lokalitách, se těžko veřejně obhájí jakékoli zásadní rozhodnutí v jednom i opačném duchu.

Budete rozhodovat tak, že podle zvyku poslední doby rozhodne, kdo ve správnou chvíli více křičí, nebo zvážíte míru zatížení Ládví ve srovnání s dalšími podobnými místy i míru komplikací pro Pražany jezdící na Mělnicko i tamních lidí jezdících do Prahy?

S pozdravem

Josef Jůza

Odpověd

17.03.2016

Vážený pane Jůzo, díky za Vaše podněty. Velmi si jich cením a Váš dopis mi udělal velkou radost. I samotné výsledky téměř ročního provozu linek z Neratovicka a Mělnicka na Ládví ukazují, že tato integrace byla udělána správně.  Již od samého počátku spuštění integrace Mělnicka a Neratovicka linky vykazují nárůst cestujících. Nový systém dozajisté evidentně láká i nové cestující, kteří se dosud dopravovali do Prahy vlastním automobilem, což se pozitivně odráží nejen v množství zaparkovaných automobilů na území městských částí Praha 8 i Praha 9, ale i v dalších vlivech prospěšných vůči životnímu prostředí. To je jeden z nejobjektivnějších důkazů prospěšnosti integrace. Vámi zmiňovaná studie ČVUT byla jak časově, tak finančně omezená. Nebylo tedy možné, aby obsahovala Vámi naznačené údaje. O jejím obsahovém rozšíření prozatím neuvažujeme. Nicméně v budování integrovaného dopravního systému je třeba pokračovat. Ve Vaší lokalitě Prahy 8 se nabízí vybudování tří dopravních staveb kolejové veřejné dopravy, které by byly pro všechny cestující i obyvatele Prahy 8 a celého okolí kvalitativním přínosem: 1)      nová tramvajová trať z Kobylis do Bohnic – ve stopě autobusu 200 (v platném územním plánu); 2)      prodloužení tramvajové trati z Vozovny Kobylisy do Odolena Vody – podél silnice 608 přes Zdiby, Klecany a případně letiště Vodochody částečně jedoucí ve stopách regionálních autobusových linek 370 až 374; 3)      prodloužení tramvajové trati ze Sídliště Ďáblice do obce Líbeznice -  podél silnice 243 přes Ďáblice, Březiněves a Bořanovice částečně jedoucí ve stopách regionálních autobusových linek 348, 368 a 369. Právě u prodloužené trati ze Sídliště Ďáblice do obce Líbeznice by tramvaje mohly z části nahradit tyto regionální autobusové linky, a nabídnout tak cestujícím ještě lepší přepravní služby. Navíc spolu s vybudováním nové železniční zastávky „Neratovice, Sídliště“ by mohlo dojít k omezení spojů linky 348 a tím by na stanici Ládví došlo k odstranění odhadem 100 autobusových spojů v pracovní dny, které by opět byly nahrazeny ekologičtější a pro cestující pohodlnější tramvají či vlakem (v případě občanů Neratovic). Pokud Rada a posléze Zastupitelstvo hl. m. Prahy a na území Středočeského kraje Rada a následně i Zastupitelstvo Středočeského kraje schválí stavby ve svých územních plánech a návazných dokumentech a posléze najdou zdroje financování, jsou stavby nebo jejich části realizovatelné v řádu několika let. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Změny v MHD 2015
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné