Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Upřesnění záměrů města při rekonstrukci Libeňského mostu"

Adam Scheinherr
13 13.05.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane radní,

mnohokrát děkuji za odpověď na můj dotaz na téma "Zachování architektonické hodnoty Libeňského mostu" ze dne 21. 4. 2015. V návaznosti na Vaši zprávu bych Vás rád požádal o upřesnění Vaší odpovědi.

Opravdu je nutné na území hl. m. Prahy ochraňovat pouze památky prohlášené úředně za památky Ministerstvem kultury? Neměl by zde magistrát vyvíjet snahu o co nejširší podporu památkové péče a vyvíjet součinnost s Národním památkovým úřadem, který, jak píšete, narozdíl od MK tuto památku ocenil?

Nakonec, pokud MHMP vystupuje v tomto případě jako investor stavby, opravdu nemá možnost zabránit demolici této památky? Neměl by v tomto případě vystupovat nejen jako správný hospodář, ale též investovat do zachování stávajících uměleckých hodnot staveb v jeho majetku?

Předem děkuji za odpověď,

Adam Scheinherr

Odpověd

07.07.2015

Vážený pane Scheinherre, jak už jsem Vám v předchozím e-mailu sdělil, památkový zákon a jeho podzákonné předpisy nám umožňují chránit pouze kulturní památky a objekty umístěné v památkových rezervacích či zónách (doporučuji prostudovat příslušné předpisy). Ostatní objekty bez památkové ochrany jsou v moci záměrů svých vlastníků. Magistrát hl. m. Prahy jako vlastník této stavby mostu prověřoval i možnost její rekonstrukce se zachováním jeho „architektonické obálky“, nicméně statické posudky ukázaly, že v rámci současných normových požadavků na únosnost mostních konstrukcí při „moderní míře dopravy v této části Prahy“ nelze most touto cestou rekonstruovat, neboť vložené konstrukce, které by mohly zvýšit jeho únosnost se "jednoduše řečeno" nevejdou do stávající mostovky, atd. Což je ostatně problém téměř všech historických železobetonových mostů. To, že se podaří zachránit a zrekonstruovat část mostu v šíři 21 m na Libeňském ostrově, považuje Magistrát hl. m. Prahy v tomto případě za určitý úspěch. V úctě Jan Wolf radní hl. m. Prahy

Jan Wolf (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné