Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Varianty opravy Libeňského mostu"

Jan Stáhala
18 18.12.2015
Sledujte tento dotaz

Vážený pane radní Dolínku,
rád bych se vás zeptal na Libeňský most. Nesmyslnost rozšíření tohoto mostu dnes nepopírá snad už nikdo (zeleň a lavičky na most nepatří, cyklodoprava se na most vejde, je více variant). Vy ale tvrdíte, že územní rozhodnutí a následná stavební povolení jsou vydána jedině na rozšířený most a nové uzemní řízení by trvalo značně dlouho. To je jistě pravda, nicméně, pokud by se vedení Prahy konečně rozhodlo most normálně opravit, nebylo by třeba žádat o žádné rozhodnutí, neboť oprava a udržovací práce nevyžadují územní ani stavební povolení. Praha by k nim mohla a měla přistoupit hned. (stavební zákon: § 93(5) Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje). Je to tak? Zvažuje město tuto ekonomickou, rozumnou a kulturní variantu?
s pozdravem, Jan Stáhala

Odpověd

14.01.2016

Vážený pane Stáhale, dovolím si zareagovat na Vaše dotazy k variantám opravy Libeňského mostu a k důvodům jeho plánovaného rozšíření. Libeňský most byl již před 10 lety, kdy začala projektová příprava a potřebné diagnostiky, v takovém stavu, že tzv. udržovací práce nebo úsporná oprava nebyly možné. V současnosti je technický stav celého soumostí mezi ul. Jankovcova a Palmovkou (celkem 6 mostů) v havarijním stavu a hrozí úplné uzavření ulice Libeňský most. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) má potřebné posudky a diagnostiky k tomu, aby neinvestovala zbytečné prostředky. Navržené řešení odpovídá technickému stavu a není tudíž nijak nadhodnocené či přemrštěné. Současný stav však jiné ekonomické řešení, nebo úspornou variantu nezná a celý komplex objektů je nezbytné zásadně rekonstruovat. Doprava na mostě je v současnosti velmi omezená důsledkem dopravního značení a opatření, které odpovídá havarijnímu stavu na mostech. Z pohledu laika je tedy dojem takový, že na mostu je „prázdno.“ Tramvajová doprava neumožňuje provoz nových typů tramvají, je výrazně omezena rychlost a na mostě nesmí jet současně dvě soupravy. Automobilová doprava je rovněž omezena maximem 5 tun. V době rozsáhlé povodně 2002 byl Libeňský most jednou z mála tepen, která má výrazně vyšší niveletu nad hladinou vzedmuté vody a tudíž byl a do budoucna musí být jako havarijní tepna pro případ mimořádných událostí s dostatečnou šířkou a únosností. Rovněž v době, kdy bude rekonstruován Hlávkův most, bude tato trasa velmi zatížena dopravou MHD i individuální. Není proto pragmatické nový most s životností 100 let postavit v intencích, které byly navrženy před cca 80 lety. Dopravní a šířkové uspořádání bylo navrženo a projednáno na základě několikaletých úvah, dopravně-inženýrských výhledů, v neposlední řadě dle vyjádření odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Rozhodně je vhodné, aby most měl dostatečnou kapacitu s ohledem na rostoucí dopravu a zejména v současnosti na plánovanou expanzi zástavby v oblasti Palmovka, Rohanský ostrov, Libeňské doky, Libeň. Developerské záměry do této lokality přivedou poměrně výrazné zvýšení automobilové a pěší dopravy a tudíž uvažovat o mostu s menší šířkou je neproduktivní. V blízkosti Libeňského mostu TSK žádnou výstavbu dalšího nového mostu neplánuje. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Libeňský most
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné