Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Vážená paní Plamínková,chtěl bych se"

Josef Rybář
12 12.07.2017
Sledujte tento dotaz

Vážená paní Plamínková, chtěl bych se zeptat ohledně životního prostředí v Praze. Jedná se mi o úklid a nepořádek na ulicích. Každým rokem je Praha čím dál víc zanedbaná ohledně úklidu a starání se o zeleň. Nevím, jak funguje propojení Prahy a TSK, ale připadá mi, že tato práce není moc funkční. Sečení trávy je v těchto měsících hrozné. Podle mého se vůbec nestíhá. Když někdo něco poseče tak odpadky tam většinou zůstávají. Nikdo je neuklidí! To samé nedopalky od cigaret, všude kam se podíváte se povalují. Zanedbané zastávky atd... Neříkám, že každá část Prahy je tolik zanedbaná, ale bohužel převládá většina a hlavně okrajových částí Prahy. Bude toto někdo řešit? Můžeme čekat nějaké zlepšení nebo nějaké přepracování údržby? Žiji v Praze celý život a musím říct, že situace začíná být vážná z mého pohledu. Pěkný den Vám přeji a těším se na odpověď

Odpověd

19.01.2018

Vážený pane Rybáři, nejprve bych se Vám chtěla omluvit za časovou prodlevu, která byla způsobena technickou závadou.   Dobrý den, Vaši připomínku ve věci stavu a kvality životního prostředí v Praze jsem poskytla k vyjádření Technické správě komunikací hlavního města Prahy, a.s. (TSK, a.s.) k vyjádření. TSK, a.s. zajišťuje pro hlavní město Prahu údržbu pozemních komunikací a to včetně, jejich příslušenství a součástí. O parkovou zeleň, zastávky MHD a ostatní plochy pečují jiné subjekty. TSK, a.s. zajišťuje pravidelné čištění komunikací dle stanovených harmonogramů. Jsou to jarní a podzimní cykly komplexního blokového čištění komunikací,  pravidelné programy strojního čištění s průměrnou četností 3 x týdně, v letních měsících splachy a v případě vysokých teplot zajišťuje mlžení.  Kromě toho jsou  operativně  likvidovány četné nepovolené skládky odpadů na veřejných prostranstvích . V zimních měsících (listopad – březen) jsou přednostně zajišťovány výkony zimní služby a technika je vybavena nástavbami na zimní ošetřování komunikací. Pokud na základě aktuální meteorologické situaci není potřeba vykonávat výkony zimní služby, jsou volné kapacity využívány na čištění komunikací a komunikační zeleně dle operativních dispozic odpovědných vedoucích pracovníků.  Díky dosavadnímu vývoji meteosituace k dnešnímu dni (16. ledna 2018) převažovaly výkony čištění a namátkovými každodenními kontrolami nejsou zjišťovány nedostatky. V některých výjimečných případech je zjištěno znečištění v důsledku stavební činnosti jiných stavebníků, což je řešeno ve spolupráci s orgány státní správy formou správního řízení a finančního postihu. Seč trávy na komunikační zeleni probíhá kromě zimního období celoročně, intenzívně v jarních měsících. TSK,  a. s. zajišťuje 2 – 4 cykly seče v závislosti na charakteru  lokality a na limitu disponibilních finančních prostředcích. Bohužel TSK, a.s. nedokáže ovlivnit chování některých neukázněných občanů a někdy i právnických osob, kteří jsou lhostejní k okolnímu životnímu prostředí a svým nezákonným chováním ho poškozují. Odstraňování důsledků tohoto společensky nebezpečného projevování odčerpává rozpočet TSK, a.s., který dle zásad dobrého hospodáře může být využit efektivněji. S pozdravem Jana Plamínková          

RNDr. Jana Plamínková (Bývalý radní)

Radní hl. m. Prahy

Zodpovězené dotazy v archivu

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné