Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Vážený pane primátore , jsem"

Jiří Toman
18 18.01.2022
Sledujte tento dotaz

Vážený pane primátore , jsem invada III stupně a mám průkaz ZTP . Po Praze se pohybuji buď individuálně nebo MHD . Při svých cestách se potkávám s problémy , že velmi často není kde zaparkovat . Myslím , že jste lidé kompetentní danou situaci řešit . Napsal jsem pár dotazů a nbídl nějaká řešení .Přesto , že vyhláška398/2009Sb platí pro nové stavby a rekonstrukce podléhajícím stavebnímu povolení její čísla by mohla být nápomocná při vypracování metodického pokynu městským částem ? Ptám jsem se tedy 1. jakým způsobem je v hl.m. Praze určován počet míst pro volné parkování ZTP (mimo adresná vyhrazená stání) Zda platí nějaká metodika a pokud ne tak proč ? 2. Kolik je v Praze vydáno průkazů ZTP a následně modrých karet v poměru k počtu obyvatel ? Toto číslo by mohlo být vodítkem . 3. Jaká jsou čísla v jednotlivých městských částech počet parkovacích stání pro invalidu/celkovým počtem nevyhrazených stání ? 4. Jakým způsoben lze zvýšit počet stání pro invalidy ? 5. Existuje pro invalidu možnost zaplatit celopražskou rezidenční kartu ? Či nějaké jiné systémové řešení ? 6. Lze požádat magistát aby tuto velmi nepříznivou situaci s parkováním invalidů nějak řešil ? 7. K cestování PID , kterou organizuje Ropid Invalide cestuje v MHD zdarma s výjimkou vlaků , kde platí 25% ceny . Nešlo by to nějak změnit ?(nutíte mne si jít koupit lístek do vlaku nebo platit nerudnému průvodčímu nebo platit pokutu revizorovi) a přitom jde o korunové položky ? Co zvážit i pro invalidu zaplatit na území hl.m.Prahy roční paušál a získat Lítačku ? Děkuji za odpověď

Odpověd

09.02.2022

Vážený pane Tomane, podle mých informací jste dostal odpověď už i od mých kolegů. Moje odpověď nebude jiná.

1) při přípravě dopravního značení, mezi které patří i vyhrazení místa pro držitele průkazu O7 (osoby se sníženou schopností pohybu a orientace) se postupuje se dle obecného právního předpisu, kterým je vyhláška č. 398/2009 Sb., návrh kontroluje a připomínkuje místně příslušný silniční správní úřad, kterým jsou obvykle úřady MČ Praha 1 - 22

2) Údajem o počtu vydaných průkazů ZTP a parkovacích karet OZP disponují pouze úřady práce a úřady obcí s rozšířenou působností (v Praze to jsou odbory sociálních věcí ÚMČ Praha 1-22), které zmíněné průkazy vydávají.  Dále konstatujeme, že v rámci výdeje parkovacích oprávnění do zón placeného stání neexistuje v našem systému kategorie oprávnění vymezená výhradně pro osoby s průkazem ZTP. Kategorie parkovacích oprávnění, které osoby se ZTP často využívají, jsou používány i pro potřeby jiných osob bez vazby na jejich zdravotní stav. Číselné vyjádření počtu vydaných oprávnění proto není možný.

3) Tento údaj nám není znám, neboť není k dispozici evidence celkového počtu parkovacích stání v uličním prostoru, pokud tato nejsou vyznačena dopravním značením. (Díky inventarizaci sdružených vyhrazených parkovacích stání v roce 2018 máme k dispozici počet těchto stání na komunikacích v majetku hl. m. Prahy v jednotlivých městských částech Prahy, rovněž máme k dispozici informaci o tom, jak jsou těmito stáními obslouženy některé významné body zájmu (kulturní, školská a větší zdravotnická zařízení, úřady).

4) Kdokoliv může požádat o dopravní stanovení (žádost, výkres dopravního opatření) místně příslušný silniční správní úřad – pokud bude jeho žádosti vyhověno, žadatel zajistí realizaci. Upozorňujeme, že nově stanovené sdružené vyhrazené parkovací stání musí mít parametry dle právního předpisu, což si ve většině případů vyžaduje stavební úpravu komunikace – tato podléhá stavebnímu, případně i územnímu, řízení. Nicméně, této žádosti nemusí být vyhověno, pokud záměr např. přináší snížení bezpečnosti provozu.

5) Parkovací oprávnění v zónách placeného stání v Praze jsou vydávána dle formalizovaných pravidel. Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P je zvýhodněn při pořízení rezidentského parkovacího oprávnění (cenově) a nadto má i nárok na získání parkovacího oprávnění v místě zaměstnání či školy, popř. i v místě pravidelných lékařských návštěv (každý případ musí být řádně zdůvodněn). Dodáváme, že nárok na parkovací oprávnění v místě zaměstnání neznamená možnost stání např. při návštěvách obchodních partnerů či klientů).

6) Problematika parkování vozidel přepravujících osoby zdravotně postižené je často probíraným tématem na jednáních komise Rady hl. m. Prahy pro pěší a bezbariérovost, zde odkazujeme na zápisy z jednání . Při veškerých rekonstrukcích a nové výstavbě ve veřejném prostoru se Odbor dopravy MHMP zasazuje o zajištění vhodného počtu sdružených vyhrazených parkovacích stání, pravomoc tato parkovací stání stanovit však přísluší místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu nebo speciálnímu stavebnímu úřadu, tato přenesená působnost státní správy je obvykle vykonávána na úřadech městských částí Praha 1 – 22. S podnětem na navýšení počtu sdružených vyhrazených parkovacích stání v konkrétní lokalitě doporučujeme se obrátit na příslušný odbor úřadu městské části.

7) K této věci předáváme informaci od ROPID z ledna 2022: Ve vlacích se bezplatná přeprava obecně neposkytuje (nikdy nebyla schválena, schválení by vyvolalo další náklady na kompenzace dopravcům). Cena jízdného ve vlacích PID se řídí Cenovým výměrem Ministerstva financí ČR, který stanoví, že držitelům průkazů ZTP nebo ZTP/P je poskytována sleva na jízdném 75 % z ceny plnocenného jízdného. Pouze ve vlacích KŽCD jedoucích výhradně po území hl. m. Prahy, tj. na lince S34 a v Pražském motoráčku, je těmto cestujícím poskytována bezplatná přeprava. Rozšíření bezplatné přepravy do dalších vlaků PID by znamenalo výrazné zvýšení nákladů na provozní dotaci železničním dopravcům provozujícím vlaky PID na území hl. m. Prahy. Vzhledem k širokému pokrytí území hl. m. Prahy sítí linek MHD nepovažujeme za nutné bezplatnou přepravu rozšiřovat do dalších vlaků PID. K tomu dodáváme, že shánění drobných lze eliminovat pořízením jízdenek v mobilní aplikaci //app.pidlitacka.cz/ nebo papírových jízdenek v automatech (vrací mince a obvykle berou platební karty) a označením příslušné jízdenky na nádraží (na přístupu k nástupištím nebo na nástupišti).

S pozdravem

Zdeněk Hřib

MUDr. Zdeněk Hřib (Bývalý radní)

Primátor hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné