Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Výhled řešení dopravy v okolí Ládví"

Jarešová M
08 08.02.2016
Sledujte tento dotaz

Vážený pane Dolínku, byla jsem na besedě k integraci v KD Ládví. To co zaznělo v besedě, včetně prezentace Doc.L.Vébra mě nepřesvědčilo o tom, že ukončení autobusů na Ládví je odborně zdůvodněné. Bylo prezentováno, panem náměstkem Ropidu P. Procházkou, že některé příměstské autobusy byly přesměrovány z terminálu Holešovice na zastávku Ládví. Dále, že integrace příměstských linek znamená, že celkem 300 spojů těchto autobusů denně projíždí obytnou zónou MČ P8. Na většině zastávek na území Ďáblického sídliště nezastavuje, ukončeny jsou v zálivu na komunikaci Střelničná. Obratiště na Ládví je kapacitně pro jeden autobus, většina autobusů musí jezdit na vzdálená obratiště na Střížkov nebo zpět na konečnou tramvaje č. 10. Tam až 9 autobusů najednou čeká mezi ranní a odpolední dopravní špičkou. Zároveň v nich sedí řidiči. To se Vám jeví jako ekonomické? Také se třístovkové autobusy pohybují volně po sídlišti. Pravidelně 348 jako zbloudilá se projíždí prázdná ul. Davídkovou. Každé vedení buduje obchvaty měst. Zde je to naopak.

Proto byl pro mne překvapující závěr prezentace pana náměstka, ve kterém je mapa dopravy v Zurichu, mapka prodloužení tramvajové trati z Ďáblic a věta: Společným konstruktivním úsilím můžeme dosáhnout snížení počtu autobusových spojů až o 65% ! V souvislosti s tímto závěrem mám na Vás tyto dotazy:

 • Plánuje se v nejbližší době prodloužení tramvajové trati z Ďáblic?
 • Neplánuje se zrušení pásmového provozu v úseku Letňany-Ládví?
 • Proč hl. m. Praha nepreferuje ekologičtější způsob integrace příměstských autobusů, tedy jejich ukončení na již vystaveném terminálu Letňany s obrovským vozovým parkovištěm?
Děkuji za odpověď. Jarešová M.

Odpověd

26.02.2016

Vážená paní Jarešová, díky za podněty, které se tímto pokusím objasnit. Nezávislá studie ČVUT potvrdila, že ukončení linek PID u stanice metra Ládví je v pořádku a že integrace své cíle splnila. Není proto důvod provoz veřejné dopravy nijak výrazně měnit. U stanice metra Ládví a na větší části ulice Střelničná je však dle této studie nutné řešit např. bezpečnost chodců. Proto bych se chtěl spolu s městskou částí Prahy 8 domluvit na zklidnění dopravy, které by umožnilo např. bezpečnější provoz chodců, veřejné dopravy a složek integrovaného záchranného systému. Po vyhodnocení nezávislou studií ČVUT je zřejmé, že připomínky iniciativy „Ládví není autobusák“ nejsou oprávněné. Studie ve své multikriteriální analýze hodnotila všechny možné vlivy u všech 4 variant ukončení linek autobusů z Mělnicka a Neratovicka, a to jak vliv na životní prostředí včetně působení na přilehlou zástavbu či požadavky na parkování, tak i zájmy cestujících i zájmy městské části či Magistrátu hl. m. Prahy. Studie ČVUT tedy dokazuje, že ukončení u stanice Ládví je nejefektivnější variantou pro všechny. Organizace ROPID dlouhodobě prosazuje posílení role kolejové dopravy v rámci systému PID. Konkrétně v této lokalitě Prahy 8 se nabízí vybudování tří dopravních staveb veřejné dopravy, které by byly pro všechny cestující i obyvatele Prahy 8 kvalitativním přínosem:

 1. nová tramvajová trať z Kobylis do Bohnic – ve stopě autobusu 200 (v platném územním plánu);
 2. prodloužení tramvajové trati z Vozovny Kobylisy do Odolena Vody – podél silnice 608 přes Zdiby, Klecany a případně letiště Vodochody částečně jedoucí ve stopách regionálních autobusových linek 370 až 374;
 3. prodloužení tramvajové trati ze Sídliště Ďáblice do obce Líbeznice -  podél silnice 243 přes Ďáblice, Březiněves a Bořanovice částečně jedoucí ve stopách regionálních autobusových linek 348, 368 a 369.
Právě u prodloužené trati ze Sídliště Ďáblice do obce Líbeznice by tramvaje mohly z  části nahradit tyto regionální autobusové linky. Navíc spolu s vybudováním nové železniční zastávky „Neratovice, Sídliště“ by mohlo dojít k omezení spojů linky 348 a tím by na stanici Ládví došlo k odstranění odhadem 100 autobusových spojů v pracovní dny, které by opět byly nahrazeny ekologičtější a pro cestující pohodlnější tramvají či vlakem (v případě občanů Neratovic). Pokud Rada a posléze Zastupitelstvo hl. m. Prahy a na území Středočeského kraje Rada a posléze Zastupitelstvo Středočeského kraje schválí stavby ve svých územních plánech a návazných dokumentech a posléze najdou zdroje financování, jsou stavby nebo jejich části realizovatelné v řádu několika let. Náklady na zrušení pásmového provozu v úseku Ládví – Letňany dle ověření údajů u Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. mohou činit minimálně 70 milionů Kč. Pro Vaši informaci Dopravní podnik hl. m. Prahy sleduje dvě hodnoty nákladů za vozokilometr metra.  Celkové fixní + variabilní a minimální variabilní za vozokilometr. Denně v pracovní dny od pondělí do čtvrtka je ve stanici Ládví ukončeno 147 vlaků metra, 146 jich odtud vyjíždí. V pátek jde v obou směrech o 138 vlaků, o prázdninách v pracovní dny na Ládví končí 113 vlaků denně a stejný počet jich zde začíná. Kilometráž úseku Ládví – Letňany uvádí číslo 4,92 km. V běžný pracovní týden by tedy projelo vzdálenost 4,92 km o celkem 1 448 vlaků více než dnes, během prázdninových týdnů o 1 380. Celkový počet vozokilometrů ročně navíc by činil cca +1 640 000 vozokm. Při přepočtu na maximální fixní+variabilní náklady dojdeme k ročnímu navýšení o 185 milionů korun, ale tyto náklady nejsou reálné, neboť ve stanicích se svítí, fungují eskalátory apod. Při výpočtu minimálních variabilních nákladů je možné dojít k číslu cca 70 milionů korun ročně za zrušení pásmového provozu do Letňan. Údaj 120 milionů ROPID uvádí jako orientační hodnotu mírně nižší než je průměrný údaj z obou hodnot. Konkrétní výše částky by ovšem závisela na finální podobě jízdních řádů, finálním počtu spojů apod. Navíc přepravní průzkum metra konaný 11. listopadu 2015 jasně ukázal, že zrušení pásmového provozu v úseku Ládví – Letňany by bylo ekonomickým nesmyslem. Celá trasa C měla obrat přes 1 milion cestujících (konkrétně 1 247 866 cestujících). Stanicí s největším obratem je Florenc (160 187 cestujících), stanice s nejhorším obratem cestujících jsou všechny stanice za stanicí Ládví – umístily se na jedněch z nejhorších pozic: Střížkov – 18. pořadí z 20 (obrat 29 771 cestujících), Prosek – zcela nejhorší – 20. pořadí z 20 (obrat 16 419) a Letňany – 17. pořadí z 20 (obrat 32 479 cestujících). Náklady na zrušení pásmového provozu by proto byly nehospodárně vynaloženými veřejnými financemi. Již od samého počátku spuštění integrace Mělnicka a Neratovicka linky vykazují nárůst cestujících. Nový systém dozajisté evidentně láká i nové cestující, kteří se dosud dopravovali do Prahy vlastním automobilem, což se pozitivně odráží nejen v množství zaparkovaných automobilů na území městských částí Praha 8 i Praha 9, ale i v dalších vlivech prospěšných vůči životnímu prostředí. S pozdravem, Petr Dolínek

Petr Dolínek (Současný radní)

Náměstek primátorky hl. m. Prahy

Rozšířený profil

Zobrazit dotazy dané kategorie dotazů:

Změny v MHD 2015
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Výhled řešení dopravy v okolí Ládví”

 1. 0227.2.2016 (11:17)

  Dobrý den, vážený pane Dolínku,
  vy jste na veřejném projednání v KD Ládví 25. 1., když jste záhy odcházel, slíbil, že si shlédnete záznam (k vidění zde: https://www.youtube.com/watch?v=L-pJu-nI1yA) a vyjádříte se k podnětům občanů – zřejmě jste tak doposud neučinil!
  Prosím, shlédněte si záznam a také si přečtěte Studii ČVUT a stanovisko ing. Pušmana, Ph.D. z Dopravní fakulty ČVUT a kritický rozbor studie, který byl zaslán na Magistrát hl. m. Prahy spolu s dopisem naší iniciativy.

  Na projednání bylo samotným doc. Vébrem konstatováno, že to není žádná hloubková studie, že měl málo času a studie byla jasně prohlášena za nedostatečnou pro vyhodnocení zkušebního provozu integrace! Bylo řečeno, že zkušební provoz trvá a ROPID a magistrát se budou požadavky občanů nadále zabývat!

  PŘIPOMÍNKY INICIATIVY LÁDVÍ NEJSOU AUTOBUSÁK! JSOU MAXIMÁLNĚ OPRÁVNĚNÉ!

  Cituji z odborného stanoviska ing. Pušmana, Ph.D. ke studii: „Domnívám se, že na výsledku studie se podepsal jednak fakt výběru zhotovitele a jednak i velice šibeniční termín pro její zpracování (doc. Vebr hovořil, pokud se nepletu, o dvou a půl měsících). Ve studii se řeší zejména stavební záležitosti (pochopitelně, pokud je autorem FSv) a systémové dopravní řešení, které je v této problematice zcela zásadní, je opomenuto. Nedostatek času se zase podepsal například na zcela nevyhovujícím výběru hodnotitelů v multikriteriální analýze. Úroveň podrobnosti zpracování, ani obsahové zaměření této studie tedy nemůže být relevantním podkladem pro rozhodnutí o dlouhodobém řešení daného dopravního opatření. Multikriteriální analýza musí být provedena na základě exaktních podkladů, které jsou k dispozici. V této studii je subjektivní názor expertů (klíč jejich výběru není navíc vysvětlen) nadřazen nad dostupné exaktní podklady, s nimiž se nepracuje, což vnímám jako naprosto fatální nedostatek.“

  PŘIPOMÍNKY INICIATIVY LÁDVÍ NEJSOU AUTOBUSÁK! JSOU MAXIMÁLNĚ OPRÁVNĚNÉ!

  Studie konstatovala na str. 29:
  Nevýhody:
  – nedostačující kapacita terminálu pro takovýto počet spojů (nízká kapacita zastávkových zálivů),
  – málo prostoru pro cestující, chybí málo krytých stání
  – nevyhovující zázemí pro odstav autobusů, pozn.: také nevyhovující zázemí pro řidiče
  – nutnost odstavu vozů v jiných obratištích (snížení ekonomiky provozu, navýšení manipulačních, tzv. jalových kilometrů) – pozn.: tzn. do budoucna nutné úpravy, čili finanční náklady – všechno toto je na Letňanech již zajištěno
  Pozn. chybí další nevýhody:
  – blízkost obytné zástavby!
  – náchylnost ke zpoždění – obytná zóna, časté opravy na kanalizaci apod., semafory, časté nehody na Ďáblické, kolony
  – tato varianta je jednoznačně nejhorší z hlediska bezpečnosti silničního provozu a chodců

  Závěr studie, že Ládví je nejvhodnější varianta pro ukončení linek PID z Mělnicka a Neratovicka, je v rozporu s tím, co zaznívá napříč celým materiálem, kde se opakovaně vyskytují zmínky o nevyhovujících parametrech Ládví a nedostatečné kapacitě. Multikriteriální zhodnocení problematiky bylo provedeno chybně, zvolená kritéria nesplňují nároky na objektivitu, čímž byla analýza degradována na úroveň subjektivní ankety, kterou zodpovědělo pouze 10 osob. Požadovaný odborný názor nezazněl.
  Kvalitu studie považujeme za nedostatečnou, zejména při ceně 121 000 Kč, která je oproti obvyklé ceně za studii podobného rozsahu a detailu dvojnásobná.
  Důrazně požadujeme, aby studie byla přijata mezi podklady pro vyhodnocení zkušebního provozu integrace pouze s velkými výhradami a s vědomím všech jejích nedostatků.

  K vašemu rozboru nákladů (tedy vlastně rozboru nákladů ROPIDu): ROPID udává 120 mil., kalkulace DPP činí 63 mil., přičemž původní byla dokonce pouze 12,5 mil., po zásahu ROPIDu se náklady z pětinásobily, protože bylo údajně zapomenuto, že souprava má 5 vagónů, takže teď zase není jisté, zda se personální náklady na strojvůdce se počítají nesprávně na každý vagón.
  Magie ROPIDu s čísly je (nejenom) v tomto případě krajně nedůvěryhodná!

  Pokud je zrušení pásmového v provozu v místech, kde činí obrat cestujících 152,5 tis. obyv. (Letňany-Prosek: 32479, Prosek-Střížkov: 47224, Střížkov-Ládví: 72781, nárůst 14% proti roku 2008) ekonomicky nevýhodné, tak budování tramvají do Líbeznic a Odolené Vody je čirá utopie a pohádka tisíce a jedné věci, to musí být jasné naprosto každému.
  I pouhá cena 1 tramvaje je zhruba v nákladech na zrušení pásmového provozu metra do Letňan.

  Integrace se zatím úbytkem aut nerezidentů na Praze 8 neprojevila, což jste na projednání sám slyšel, NELŽETE tedy! Aut naopak přibylo.

  PŘIPOMÍNKY INICIATIVY LÁDVÍ NEJSOU AUTOBUSÁK! JSOU MAXIMÁLNĚ OPRÁVNĚNÉ!
  Děje se tu něco, co nemá žádnou logiku. Přestaňte tento nesmysl – ukončení linek příměstských autobusů na Ládví hájit – a jejich přesunem zúročte značné investice, které byly vynaloženy na zbudování moderního terminálu v Letňanech!

  L. Vélová

  Přílohy

  Dopis-MHMP-Příloha-č1-stanovisko-ing-Pušmana.pdf
  Dopis-MHMP-Příloha-č2-Rozbor-studie-ČVUT.pdf

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné