Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Zákony pro příspěvkové organizace v Praze"

Kateřina Milerová
09 09.03.2015
Sledujte tento dotaz

Dobrý den pane Wolfe,

chci se zeptat, jaký zákon upravuje zřizování a řízení či zrušení příspěvkové organizace na území hlavního města Prahy? Jestli je její fungování upraveno v zákoně 131/2000 Sb. či v podrobněji v jiných zákonech?

Děkuji za odpověď

S pozdravem

Kateřina Milerová

Odpověd

10.03.2015

Dobrý den, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, jejich zřizování, změny a zrušení, včetně způsobu jejich hospodaření,  upravuje především zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, § 27 a násl. Okrajově  - při vymezení kompetencí orgánů města při zřizování, kontrole a rušení právnických osob a plnění funkce zřizovatele - se jich dotýkají i příslušná ustanovení zákona č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Opomenout nelze ani zákoník práce (jmenování a odvolávání ředitelů PO do funkce a z funkce, platové poměry zaměstnanců PO, odpovědnost za škodu a určení výše náhrady škody statutárnímu orgánu organizace). Pravidla pro stanovení platů (mezd) ředitelů a ředitelek PO zřízených HMP a pro poskytování odměn ředitelům ……………. UR 1087/22.6.2010, ve znění pozdějších změn . Pravidla pro výběrová řízení na vedoucí  funkce v PO zřizovaných HMP - UR 92/2005 ve znění pozdějších změn . Pravidla pro finanční vypořádádní PO - vydávají se každoročně. Přeji Vám vše dobré! Jan Wolf

Jan Wolf (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné