Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Zásady údržby a úklidu pozemků hlavního města Prahy na Chodově"

Jaromír Táborský
30 30.11.2015
Sledujte tento dotaz

Zajímalo by mne jak je smluvně a s kým je zajištěna údržba a úklid pozemků hl.m. Prahy na městské části Praha 11 - Jižní město - Chodov (přímo se dotýkajících bytové panelové zástavby).

Jedná se mi o sekání trávníku /jak často za rok/, úklidu spadaného listí /jak často/, úklidu sněhu /do kdy po napadání/, atd. a kdo provádí za magistrát hl.m. Prahy kontrolu jejich provedení a do kterého odboru a oddělení magistrátu tato pravomoc spadá, abych věc mohl projednat osobně. Současně mě zajímají všechny platné zásady, vyhlášky ap. k problematice údržby pozemků a zeleně v majetku hl.m. Prahy /jmenovitě i jejich obsah a dostupnost ke studiu/. Děkuji Vám a Vašim spolupracovníkům za podrobnou odpověď. S pozdravem Jaromír Táborský, majitel bytu na Chodově P. S. - odpověď prosím zaslat na uvedenou adresu el. pošty.

Odpověd

11.12.2015

Vážený pane Táborský, obdrželi jsme váš dotaz týkající se správy a údržby pozemků hl. m. Prahy na území Městské části Praha 11- Jižní Město - Chodov, přímo se dotýkající bytové panelové zástavby. K dotazu uvádíme, že hl. m. Praha je na území Městské části Praha 11  vlastníkem stovek pozemků, které jsou ve správě a údržbě různých správců na základě smluv mandátních nebo o správě, či uživatelů na základě zřizovacích listin (např. školy, domovy důchodců, atd.) a nebo byly na základě zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, dle Statutu hl. m. Prahy svěřeny do správy Městské části Praha 11. Tato městská část  dále udržuje pozemky, které jsou zapsány na listu vlastnictví  hl.m. Prahy , a to na základě smlouvy ze dne 15.4.1992 mezi tehdejším Místním úřadem v Praze 4 – Jižním Městě a organizací Správa veřejné zeleně, v likvidaci. Vzhledem ke skutečnosti, že Váš dotaz je velice obecný, není uvedeno o kterou lokalitu či pozemek se Vám konkrétně jedná, doporučujeme obrátit se na oddělení správy majetku odboru evidence,  správy a využití majetku MHMP, do jehož působnosti daná věc spadá. Problematiku správy a údržby pozemků hl. m. Prahy zde můžete osobně projednat. S pozdravem, Jana Plamínková

RNDr. Jana Plamínková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné