Jaké téma vás zajímá ?


Omlouváme se, na dotazy není možné z technických důvodů možné odpovídat.
Děkujeme za pochopení.

Detail dotazu "Zastavení celoměstsky významných změn územního plánu"

Jan Formánek
26 26.06.2014
Sledujte tento dotaz

Vážený pane Hudečku,

dne 21.6.2012 zastupitelstvo hl. města Praha schválilo Váš návrh na pořízení celoměstsky významných změn IV. ÚP SÚ hl.m. Prahy (tisk Z-948). Vy sám jste rovněž hlasoval pro tento návrh.

Dne 29.5.2014 zastupitelstvo hl. města Praha schválilo Váš návrh na pořízení celoměstsky významných změn V. ÚP SÚ hl. m. Prahy (tisk Z-2478). Vy sám jste opět hlasoval pro tento návrh.

Na webové stránce www.top09.cz uvádíte předsevzetí: V problematice územního plánování budu usilovat o okamžité zastavení projednávání tzv. celoměstsky významných změn.

Prosím o sdělení, zda o okamžité zastavení celoměstsky významných změn budete i nadále usilovat se stejným odhodláním jako doposud.

S pozdravem
Jan Formánek

Odpověd

Dobrý den,

děkuji za otázku. Pravdou je, že tento text pochází z doby, kdy jsem ještě nebyl ani členem Zastupitelstva HMP a s celou problematikou jsem tedy měl teoretickou a odbornou, nikoliv však praktickou zkušenost. Je mojí chybou, že jsem tento text dlouho neaktualizoval a mohl tak v tomto ohledu mást veřejnost. Za to se omlouvám a slibuji nápravu.

Dle zdravého rozumu by změny ÚP opravdu neměly být v příliš hojné míře tolerovány. Nicméne Praha má natolik - kulantně řečeno - specifický systém územního plánování, že poté, co jsem se s ním blíže seznámil, musel jsem svůj postoj přehodnotit.  Mé praktické zkušenosti v oblasti rozvoje a územního plánování hl. m. Prahy (nejprve jako zastupitele, poté radního a nyní jako primátora) mé původní přesvědčení, že problematické jsou právě jen změny ÚP, změnily. Neboť skutečnost je taková, že hlavní problém je sám územní plán, který v zásadě brání rozumnému, prospěšnému a nezbytnému rozvoji města. Město naopak konzervuje, aniž by ale důsledně chránil to, co má, uvrhá do stagnace a svou nepřehledností a složitostí tvoří prostor pro tzv. "nadstandardní úkony". Jediný posun zajišťují bohužel právě jen změny ÚP. Změny i územní plán jsou neoddělitelná siamská dvojčata pražského územního rozvoje a než bude připraven nový Metropolitní plán HMP, nelze na změny ÚP nahlížet paušálně a kategoricky je shodit ze stolu.

Některé změny ÚP, například celoměstsky významné změny týkající se revitalizace brownfieldů, jsou bezpochyby vhodné minimálně (!) k dalšímu projednání a prozkoumání. To, že změnu jednou na zasedání zastupitelů posvětíme, neznamená, že ji nakonec město opravdu pořídí či že s ní bez výhrad souhlasí. Často, příslovečným „prvním kolem“, projde návrh změny jen proto, abychom získal další odborná stanoviska pro danou oblast a mohli pak změnu fundovaně přijmout či naopak nepřijmout.

Děkuji tedy za upozornění na nepochybný rozpor v mém stanovisku a v mém následném konání. Pravdou ovšem je, že za dobu mého působení v čele gesce územního rozvoje nebyla přijata jediná, pro město nevýhodná a nevhodná změna ÚP. Za tím si stojím.

S pozdravem,

Tomáš Hudeček

RNDr. Tomáš Hudeček, Ph.D. (Bývalý radní)

Primátor hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Jeden komentář k dotazu “Zastavení celoměstsky významných změn územního plánu”

 1. 0916.9.2014 (7:42)

  Poznámka moderátora: Tento komentář byl položen také jako samostatný dotaz

  Vážený pane primátore,
  dovolte, abychom se Vás zeptali na Váš názor ohledně tří vybraných změn pražského územního plánu. Před časem jste odpovídal prostřednictvím aplikace dotazy.praha.eu na otázku, zda budete nadále usilovat o zastavení celoměstsky významných změn územního plánu. Z Vaší odpovědi mj. vyplývá, že jste přehodnotil svůj dříve kritický názor a že na změny nelze „nahlížet paušálně a kategoricky je shodit ze stolu“. Některé změny považujete minimálně vhodné „k dalšímu projednání.“ Na závěr připouštíte, že Vaše předchozí názory a následné konání nebyly v souladu, ale také tvrdíte, že za dobu Vašeho působení v čele gesce územního rozvoje „nebyla přijata jediná, pro město nevýhodná a nevhodná změna ÚP.“ Jistě se shodneme, že za změny výhodné a vhodné pro město mohou být považovány takové změny, které slouží k zájmu občanů Prahy, které respektují zájmy obyvatel městských částí a které nesledují jen a pouze zájmy soukromé. Za takové změny lze považovat ty, které zlepšují veřejnou vybavenost, které zlepšují rekreační potenciál lokalit a které zkvalitňují život Pražanů. Právě tak si představujeme změny vhodné a výhodné pro město my a mnozí občané. Proto zásadně nesouhlasíme s Vaším tvrzením. Nemůžeme se věnovat každé jednotlivé změně, která byla schválena za Vašeho působení, neboť jich jsou desítky, spíše stovky. Žádáme Vás proto o vysvětlení ve vztahu ke třem konkrétním změnám, které byly za Vašeho působení přijaty.

  1. Výstavba v blízkosti parku Klamovka (Z 1187/00, schválená dne 24. 4. 2014)
   Jedná se o projekt společnosti Metrostav, konkrétně jde o výstavbu bytových domů v těsné blízkosti parku Klamovka, který slouží stovkám Pražanů k rekreaci. Proti této změně vystupovali místní systematicky již od jejího prvního projednávání, dokonce zmocnili zástupce veřejnosti, který uspěl v soudním řízení proti schválené změně. Změna byla schválena v dubnu 2014 po opakovaném projednání spojené s vystoupením pana Ilji Mráčka, zástupce veřejnosti. Prosazení schválení této změny je více než sporné, neboť nejen že změna zrušila funkci veřejného vybavení daného pozemku (původně byl určen pro výstavbu školy), ale navíc v tomto případě došlo k porušení procesu schvalování změny po zrušení rozhodnutí o námitce soudem.
  2. Strnadovo zahradnictví (Z 2590/00, schválená dne 26. 4. 2012 – v době, kdy jste byl náměstek primátora)
   Jedna z nejkontroverznějších změn celého procesu změn územního plánu byla schválena právě za doby Vašeho působení ve funkci prvního náměstka primátora. Také v případě Strnadova zahradnictví nelze v žádném případě tvrdit, že se jedná po změnu, která by byla pro město výhodná a vhodná. Místní obyvatelé proti přeměně bývalého zahradnictví na plochu pro komerční výstavbu dlouhodobě nesouhlasí a upozorňují na mnohé nedostatky, ke kterým v průběhu let došlo.
   Na zasedání zastupitelstva, kde byla změna projednávána, navíc došlo ke zmatkům – změna Z 2590 byla původně na programu zařazena mezi změny určené k přerušení, takže občané neměli dopředu čas se k této skutečnosti vyjádřit. Vy sám jste je navrhl na projednání zastupiteli v ten den, ačkoli by tehdy nebylo jakkoli na závadu její projednání odložit. Ke schválení změny Z 2590 jste na zasedání zastupitelstva řekl: „Nesouhlasí běžní stěžovatelé a dále Asociace pro globální ekologické a ekonomické otázky, jeden zástupce veřejnosti a 7 fyzických osob z důvodů procesních, výhrady k zastavěnému území, nevhodnosti změny a výhrady k navrženému řešení.“ Změna byla na tomto zastupitelstvu schválena.
  3. Výstavba na Roztylech (Z 1147/06, schválená dne 29. 5. 2014)
   Poslední ukázkou změn, které byly schváleny za doby Vašeho působení je změna Z 1147/06. Na zasedání zastupitelstva v květnu 2014 byly odloženy k projednání dva tisky týkající se změny – jeden schvalující, jeden neschvalující. Vy sám jste se výslovně zasadil o kladné rozhodnutí o této změně, která opět nemůže být z žádného úhlu pohledu označena za změnu přínosnou, nebo vhodnou či výhodnou pro město.
   Také na tomto veřejném projednání vystoupila Zuzana Malá, představitelka místního spolku Ochrana Roztyl. Ohledně změny se rozpoutala rozsáhlá debata, která připomínala problematiku jejího schválení. Vy sám jste byl hlavní hybnou silou pro schválení této změny, jak je ostatně patrné ze stenozápisu z daného zasedání zastupitelstva.

  Žádáme Vás, pane primátore, abyste vysvětlil nejen nám, ale především občanům Prahy, proč byly schváleny (nejen) tyto změny územního plánu. Prosíme o jasné vyjádření k tomu, zda budou nadále schvalovány podobné změny územního plánu, které neslouží a nikdy nebudou sloužit k hájení zájmů obyvatel Prahy. Prosíme, abyste veřejně vysvětlil svůj přístup ke schvalování změn územního plánu, které nejsou pro město výhodné, ani vhodné, resp. abyste definoval, co znamená „vhodný a výhodný pro město“.

  Děkujeme.

  S pozdravem Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D.
  Centrum pro podporu občanů

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné