Jaké téma vás zajímá ?

Detail dotazu "Zimní údržba chodníků"

Martin Džatko
11 11.12.2014
Sledujte tento dotaz

Vážená pani Plamínková,

K problému, ktorý ma trápi, a zrejme, aj iných obyvateľov Prahy. Pred časom bolo vydané nariadenie o zákaze solenia chodníkov. Bolo to odôvodnené "životným prostredím", a tiež, :) aby sa psom nesolili labky. Mám psa a jemu, ani mne soľ nevadí. A tak sa začali chodníky v Prahe sypať všeličím možným, štrkom, pieskom .... Zadosťučinilo sa prírode, ale za akú cenu? Zvýšená prašnosť, pretože upratovanie toho, čo zostane na chodníkoch už nie je také súrne, zanesené vpuste od štrku, piesku.. Aký má význam "chrániť" chodníky pred soľou, keď cesty sú solené a plošný pomer medzi cestami a chodníkmi je zanedbateľný z hľadiska znečistenia soľou?
Možno si myslíte, že nie som naklonený zdravému životnému prostrediu. Práve naopak, som za kvalitný vzduch ktorý dýchame a čistú vodu. Ale čo prach z posypaných chodníkov? Ten dráždi priedušky a pľúca viacej ako posolený chodník, nevraviac o deťoch v kočiarikoch, ktoré su len pár centimetrov nad zaprášeným chodníkom.
Vážená pani Plamínková, nebolo by možné toto nariadenie zmeniť?

S pozdravom,

Martin Džatko

Odpověd

07.01.2015

Vážený pane Džatko,

odstraňování závad ve schůdnosti na chodnících a pěších zónách řeší vyhláška hlavního města Prahy č. 39/1997 Sb. HMP, O schůdnosti místních komunikací v platném znění. V článku 2. této vyhlášky je definováno, jakým způsobem a jakými prostředky se odstraňování závad ve schůdnosti provádí. Užití chemických rozmrazovacích materiálů tato vyhláška přímo nezakazuje, ovšem definuje omezující faktory pro jejich užití. Pro zimní údržbu je zákaz používání inertních materiálů (struska a škvára) obsahujících toxické nebo jinak škodlivé látky. Inertní materiál nesmí obsahovat částice menší než 0,3 mm a hlinité součásti. Písek musí být ostrý, tvrdý, bez velkých zrn. K posypu chodníků nesmí být použito inertních posypových materiálů se zrny většími než 8 mm. Pro Vaši informaci uvádím: Technická správa komunikací hl. m. Prahy k posypu pěších komunikací sůl téměř nepoužívá vzhledem k odporu části veřejnosti a politiků. Výjimku tvoří pouze hlášené mimořádné klimatické jevy jako např. náledí. Znění vyhlášky bylo koncipováno také s ohledem na skutečnost, že s údržbou těchto nemotoristických komunikací pomáhají hl. m. Praze i jednotlivé městské části a tímto zněním jim bylo zapojení se do zajišťování zimní údržby usnadněno.

S pozdravem,
Jana Plamínková

RNDr. Jana Plamínková (Současný radní)

Radní hl. m. Prahy

Rozšířený profil
< Zpět na seznam dotazů

Diskuze

Přidejte komentář

Přidat nový soubor
Procházet ...

Povinné