FAQ

Za jak dlouho dostanu odpověď?

Lhůta mezi otázkou a odpovědí závisí na momentální vytíženosti radního a na celkové situaci na radnici.

Je odpověď právně vymahatelná?

Odpověď není právně vymahatelná.

Komu mám dotaz přiřadit?

Každý člen rady má svoji působnost.

Jak se dozvím, že je můj dotaz zodpovězený?

Pokud jste při zadání dotazu do systému zadali emailovou adresu, mělo by vám na ní přijít upozornění.
POZOR! Jelikož se jedná o automaticky generovaný email, některé spam filtry ho vyhodnotí jako spam a nemusí tedy přijít do složky s doručenou poštou.